Arrangement Trondheim, Bergen og Oslo

Arrangement Trondheim, Bergen og Oslo

Sex og Politikk arrangerer 1., 2. og 4. september seminarer om barneekteskap i henholdsvis Trondheim, Bergen og Oslo.

Vi er så heldige å få besøk fra brasilianske Promundo som jobber forå involvere gutter og menn på områder som likestilling og forebygging av vold mot kvinner. Alice Taylor kommer til Norge for å delta våre seminarer med tittelen: «Engaging men and boys: Standing up against child and forced marriage». Blant annet ønsker Alice å presentere et pilotprosjekt Promundo har utført i nord-Brasil, hvor barneekteskap er mest utbredt. Formålet med prosjektet er å bygge på resultat fra prosjektet inn i formulering av politikk og program for å forhindre barneekteskap i Brasil.

Se mer informasjon om de ulike arrangementene på Facebook for program i TrondheimBergen og Oslo. Alle arrangement vil foregå på engelsk.