Arendalsuka: Seksuelle rettigheter i Malawi

Arendalsuka: Seksuelle rettigheter i Malawi

Som del av Norads program på Den globale scene stilte Sex og Politikk spørsmålet: Hvordan kan vi styrke seksuelle rettigheter i Malawi?

Til å bidra med svar hadde vi invitert Statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp), stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde (H) og leder av Sex og Politikks søskenorganisasjon i Malawi, Donald Makwakwa (FPAM). 

Det ble en god samtale preget av tverrpolitisk enighet og stor kunnskap om både seksuelle rettigheter og Malawi.

Sandkjær besøkte Malawi tidligere i år og har jobbet med seksuelle rettigheter i en årrekke. Lunde var på SRHR-studiereise i Malawi i 2016 og har tidligere vært leder av Stortingets SRHR-nettverk, der Sex og Politikk er sekretariat.

De to politikerne lyttet årvåkent til Donald Makwakwas innledning om lovgivingen i Malawi og hvordan FPAM sammen med andre organisasjoner jobber for å styrke seksuelle rettigheter.

I dag er det forbudt for personer med samme kjønn og å ha sex. Lovlig abort gjelder kun når det er fare for kvinnens liv. Panelet fremhevet nødvendigheten av å stå sammen og jobbe for SRHR i Malawi.

Donald Makwakwa fortalte også om prosjektet FPAM og Sex og Politikk starter opp denne høsten. Det heter «We belong together» og er støttet av Fokus. Prosjektet vil både bidra med tilgang til informasjon om seksuelle rettigheter og bidra med seksuell og reproduktive helsetjenester i distriktene Dowa og Mzimba North.

Prosjektet vil også jobbe politisk for å endre dagens restriktive abortrettigheter, i samarbeid med The Coalition for the Prevention of Unsafe Abortion (COPUA), og spre informasjon om viktigheten av trygg abort. I tillegg vil prosjektet styrke FPAMs samarbeid med andre organisasjoner som jobber for seksuelle rettigheter, særlig for seksuelle minoriteter.