Arendalsuka: Norges nye helsesatsning i bistanden – Global Financing Facility

Arendalsuka: Norges nye helsesatsning i bistanden – Global Financing Facility

Regjeringen har valgt å fortsette innsatsen på global helse og har sammen med andre givere etablert «Global Financing Facility (GFF) for Every Woman Every Child», hvor Norge har forpliktet seg til å investere 600 millioner kroner i året i perioden 2015-2020. Mye penger som vi et år etter lanseringen i Addis i juli 2015 har hørt svært lite om. Hva inneholder GFF? Kan dette få den samme effekten for helse som regnskogsatsningen har for miljøet?

GFF er fremdeles i en startfase. Sex og Politikk ønsker å se på nytten av GFF, og hvordan ulike aktører spiller inn i utformingen av denne store satsingen innen helse. Ikke minst sivilt samfunn sin rolle er uklar og må utforskes.

Vi inviterer til møte mellom beslutningstakere og sivilt samfunn under Arendalsuka.

Vi vil arrangere en paneldiskusjon for å få fram mulighetene og begrensingene i denne nye store bistandssatsingen.
Innledere inkluderer Stortingsrepresentant Henrik Asheim, Høyre (leder for SRHR [seksuell og reproduktiv helse og rettigheter]-nettverket i Stortinget), Åse E. Bjerke, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet, Ingvar Theo Olsen, fagdirektør Helseavdlingen, Norad, og Santos Simione, generalsekretær for AMODEFA (en av de mest sentrale helseorganisasjonene i Mosambik).

Møtet vil finne sted kl. 14.00-16.00, onsdag 17. august 2016 i kursrom 5, Eureka kompetanse i Arendal.

Les mer her.