Arbeidsuke på kontoret til Sex og Politikk

Arbeidsuke på kontoret til Sex og Politikk

I forbindelse med den årlige gjennomføringen av «arbeidsuka» for niendeklassinger, har 14 år gamle Yanjia Thorsen tilbragt den siste uka på kontoret til Sex og Politikk. Her har hun både bidratt til administrative oppgaver og gitt ekspertinnspill til Sex og Politikks ungdomsrettede arbeid.

– Det er ikke så ofte vi får besøk av ungdomsskoleelever på kontoret, så dette har vi sett frem til, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Denne uka har Yanjia Thorsen, som er niendeklassing i Osloskolen, vært kontormedarbeider hos Sex og Politikk. Mens hennes klassekamerater har prøvd seg som butikkmedarbeidere og barnehageassistenter, har Yanjia brukt tiden sin til å gi ekspertinnspill til organisasjonens ungdomsrettede arbeid.

– Hvorfor ønsket du å jobbe hos Sex og Politikk i arbeidsuka?

– Det var faktisk moren min, som tidligere har jobbet med sjefen her, som foreslo at jeg kunne jobbe for Sex og Politikk i arbeidsuka. Selv om jeg vanligvis ikke er spesielt opptatt av politikk, tenkte jeg at det kunne være en fin anledning til å lære noe nytt. På skolene lærer vi om litt om sex og kjønnsorganer og sånt, men bortsett fra det har vi har ikke lært noe særlig om seksualitet.

En av hovedoppgavene til Yanjia har vært å lese gjennom og kommentere på Sex og Politikks undervisningsmateriell «Uke 6». Oppgavene i materiellet er tilpasset undervisning i grunnskolen og tar opp ulike temaer knyttet til kropp, identitet, følelser og seksualitet.

– For å være helt ærlig så forventet jeg at jeg skulle jobbe som vaskehjelp eller ha kjøkkentjeneste, og det hadde jeg egentlig ikke hatt noe imot. Men jeg synes det var interessant å få jobbe med temaer som følelser, forelskelse, kjønn, seksualitet og identitet, og det var kjekt å få brukt denne arbeidsuka til å lære noe helt nytt.

Det er ikke bare Yanjia som har brukt uken til å lære nye ting; ansatte i sekretariatet har også fått godt kunnskapsutbytte av å ha niendeklassingen på kontoret.

– Det er utrolig nyttig for oss å få tilbakemeldinger på hvordan øvelsene forstås av målgruppen selv. Målet vårt er at undervisningsmateriellet skal gjenspeile barn og unges hverdagsliv, slik at det oppleves relevant for dem, sier Stine Nygård, rådgiver på undervisningsteamet.

– Yanjia har kommet med mange gode innspill som vi tenker å ta med oss videre inn i arbeidet med å videreutvikle materiellet.