Åpent møte om abort

Åpent møte om abort

Sex og Politikk, Amathea og Sex og Samfunn ønsker å markere dagen med et åpent medlemsmøte om abort 28. september, 18.00 – 20.30, Sex og Politikks lokaler i Christian Kroghsgate 34.

28. september er den internasjonale handlingsdagen for tilgang til trygg og lovlig abort.

Abort er en sentral del av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Aborter gjennomføres hver dag, verden over. En av tre kvinner vil gjennomgå minst en abort i løpet av livet. Til tross for dette har 66 land i verden veldig restriktive abortlover, og seks land har totalforbud mot abort, også når kvinnens liv er i fare.

Abort-restriksjoner og manglende kunnskap om prevensjon og egen seksualitet utgjør store utfordringer mange steder, ikke minst i utviklingsland. Mange kvinner har ikke rett til å bestemme over egen kropp, eller å ende et uønsket svangerskap under trygge omgivelser utført av kvalifisert helsepersonell. Hvert år utsettes 21,6 millioner kvinner for utrygge aborter (18.5 millioner av bor i utviklingsland), og 47 000 kvinner dør som følge av utrygge aborter hvert år, ifølge verdens helseorganisasjon (WHO).

I Norge er ikke lenger abort et like omdiskutert tema. I 12 av Norges nye fokusland for internasjonalt samarbeid er imidlertid kvinners rett og tilgang til trygge aborter kritisk. Dette møtet vil sette fokus på kvinners rett til abort, med spesielt fokus på situasjonen i noen av Norges fokusland.

Berit Austveg, Lege, styremedlem i Sex og Samfunn, og anerkjent spesialist i internasjonale forhandlinger om abort og seksuelle og reproduktive rettigheter, vil holde en innledning om abort, og tilgang til trygge abort tjenester i Norges fokusland.

Joar Svanemyr, Styremedlem Sex og Politikk vil holde en innledning om arbeidet til vår søsterorganisasjon i Etiopia, The Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE) i å fremme kvinners rettigheter til seksuell og reproduktiv helse.

Møteleder: Hildegunn Bomnes, Direktør Amathea

Vel møtt!

For mer informasjon om møtet kontakt Are Izquierdo Skjær: are@sexogpolitikk.no.

Medlemmer bosatt utenfor hovedstadsregionen kan delta i møtet via Skype.