Anti-skeive lover på trappene: Kan vi snu trenden?

Anti-skeive lover på trappene: Kan vi snu trenden?

Sex og Politikk inviterte til medlemsmøte og panelsamtale om lovforslaget som kriminaliserer all involvering i arbeid for skeive personers rettigheter i Ghana.

Den 30. august inviterte Sex og Politikk til medlemsmøte og panelsamtale om lovforslaget som kriminaliserer all involvering i arbeid for skeive personers rettigheter i Ghana.

Med på møtet hadde vi Abena Amoah, leder i Sex og Politikks søskenorganisasjon, Planned Parenthood Association of Ghana (PPAG) og Ed Hanson, representant for den skeive interesseorganisasjonen LGBT+ Rights Ghana. I panelsamtalen deltok også Marna Eide, leder for den internasjonale avdelingen i Foreningen FRI, samt Wera Helstrøm, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet (UD).

«Promotion of Proper Human Sexual Rights and Ghanian Family Values Bill» virker kanskje uskyldig, men dette er altså navnet på lovforslaget som i Ghana skal forby mennesker å være skeive. Lovforslaget inneholder også en rapporteringsplikt, og pålegger dermed alle som kjenner skeive mennesker å rapportere dem til myndighetene. Forslaget går hardt utover ytringsfriheten, gjennom å forby grupper, samlinger og organisasjoner som kan ansees å fremme og/eller støtte LHBT+ holdninger. Forslaget skal sannsynligvis opp til siste behandling når det ghanesiske parlamentet møtes i oktober. 

Ghana har ifølge Hanson vært et foregangsland i Vest-Afrika, og symbolisert fred, demokrati og mangfold. Landet har lenge vært et av de mest liberale i regionen, men nå ser en rekke sivilsamfunssorganisasjoner at trenden snur – og at den har en farlig smitteeffekt. Uganda har allerede vedtatt dødsstraff for samkjønnede seksuelle relasjoner, og i andre land som Kenya og Tanzania er lignende anti-skeive lover på trappene. Ifølge både Amoah og Hanson har lovforslaget, som først ble presentert i 2021, allerede gjort Ghana utrygt for skeive. Mange opplever å miste jobben og å bli utsatt for svært alvorlig vold, diskriminering og forfølgelse. Skeive tør ikke lenger oppsøke helsehjelp eller andre statlige institusjoner i frykt for å bli fengslet eller utsatt for diskriminering og vold.

For Sex og Politikk sin søskenorganisasjon, PPAG, er lovforslaget svært ødeleggende for deres arbeid med seksuell og reproduktiv helse, og kan i verste fall påvirke hele organisasjonens eksistens. Gjennom å kreve at helsepersonell angir pasienter de mistenker er skeive, bryter lovforslaget med helsearbeideres etiske retningslinjer om å holde informasjon om pasienter konfidensielt. Dersom loven trer i kraft, vil helsearbeidere ende med å måtte velge mellom å selv bli kriminalisert ved å ikke rapportere en skeiv pasient eller rapportere pasienten.  

Under samtalen trakk Eide fra FRI frem at forslaget, i tillegg til å være livsfarlig for skeive mennesker, også må forstås som en «trojansk hest» som åpner handlingsrommet for å innskrenke også andre seksuelle og reproduktive rettigheter, deriblant retten til trygg abort og helhetlig seksualitetsundervisning. 

Norge er i sin utenrikspolitikk opptatt av å fremme menneskerettigheter og demokrati, men i samtaler om Norges rolle for å fremme skeives rettigheter finnes det ingen enkel løsning. Helstrøm, seniorrådgiver i UD, var opptatt av at Norge må opptre varsomt i å engasjere seg politisk mot lovforslaget, men kan fungere som en tilrettelegger for dialog.  

Med kun et par måneder til lovforslaget skal stemmes over i parlamentet, mener Sex og Politikk at det er svært viktig at Norge nå ser sitt snitt til å støtte ghanesiske sivilsamfunnsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere i deres arbeid.