Angola avkriminaliserer likekjønnede forhold

Angola avkriminaliserer likekjønnede forhold

Sex og Politikk gratulerer Angola med ny straffelov som likestiller homofile og lesbiske!

Sist uke trådte Angolas nye straffelov i kraft. Den avkriminaliserer likekjønnede forhold, introduserer seksuell orientering i antidiskrimineringsparagrafene og inkluderer seksuell orientering i paragrafene om hatprat. Angolanere av alle seksuelle orienteringer kan endelig leve friere og nyte de samme rettighetene til kjærlighet og sex.

Endringene er de første i straffeloven siden Angola ble uavhengig i 1975. Paragrafen som ble fjernet, forbud mot «unaturlige handlinger», har eksistert siden 1886 som en overlevning fra kolonilovene (og er ikke ulik den Norge hadde fra 1842 til 1972).

Det første steget for å endre straffeloven i Angola ble kunngjort allerede i 2019 da parlamentet vedtok de foreslåtte endringene. I november 2020 ble den nye loven undertegnet av president João Lourenço og trådte i kraft 90 dager etter undertegnelse, det vil si torsdag sist uke, den 10. februar.

Den nye straffeloven beskytter mot diskriminering på grunn av seksuell orientering knyttet til arbeid, på offentlige steder og arrangementer, og inkluderer fengsel i inntil to år for diskriminering på grunn av seksuell orientering.

«Å se nok et land fjerne lover som forbyr sex mellom likekjønnede personer gleder vi oss stort over», sier daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen. «Siden Angola er det landet i Afrika med sterkest engasjement fra Norge gjennom stort norsk næringslivsengasjement, er dette relevant. Sex og Politikk har i samarbeid med the Governance Group undervist byråkrater fra Angola om seksuelle rettigheter de siste tre årene, så dette er spesielt hyggelig for oss.»

Etter avkriminaliseringen i Angola er antall land der homofili er kriminalisert redusert til 72. Dette er en inspirasjon for arbeidet som ligger foran oss for å muliggjøre en verden der alle mennesker kan ta avgjørelser om deres seksualitet og trivsel uten diskriminering. Dette er en kamp Sex og Politikk skal være aktiv i.