Aldri har så mange hatt utdannelse eller god helse

Aldri har så mange hatt utdannelse eller god helse

11. juli er Verdens befolkningsdag, og er ment å være en dag da vi feirer menneskelig fremgang. Kriser og motgang til tross, vi har faktisk grunn til å feire.

Det er faktisk gode grunner til å feire Verdens befolkningsdag, og det er viktig å markere dagen fordi den peker på et avgjørende verktøy i kampen for blant annet likestilling.

I dag er det 130 millioner jenter og kvinner med behov for prevensjonsmidler som ikke tilgang til prevensjonsmidler. God seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er av stor betydning for verdensbefolkningen.

Sex og Politikk skrev nettopp under en ny fireårskontrakt (2022-2025) som den norske samarbeidsorganisasjonen til FNs befolkningsfond (UNFPA) der hovedfokuset i samarbeidet nettopp vil være seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge, men også internasjonalt.

– Vi jobber for å sikre at likestilling forblir den viktigste komponenten i FNs befolkningsarbeid, uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

– FNs befolkningsfond er den største og viktigste aktøren innen SRHR, og arbeidet deres omfatter den mest kontroversielle delen av likestillingsarbeidet: tilgang til abort, prevensjon og seksualitetsundervisning. Arbeidet med å sikre at alle mennesker får tilgang til dette, samt det å forhindre diskriminering, gjør det naturlig for oss å støtte opp om og samarbeide med FNs befolkningsfond, uttaler Olsen.

– Samarbeidet med FNs befolkningsfond styrker vårt politiske påvirkningsarbeid opp mot Stortinget: det å sørge for at kunnskapsbasert informasjon om SRHR og FNs arbeid både internasjonalt og lokalt i det globale sør, blir lettere tilgjengelig for våre politikere og andre. I tillegg vil avtalen styrke vårt ungdomsarbeid internasjonalt og i Norge, for bedre kunnskap om SRHR, forklarer Olsen.

Mer utdannet og bedre helse enn før

Hva er det så vi har å feire? Vel, FNs befolkningsfond skriver i en uttalelse at i dag er andelen av mennesker som er utdannet og som har bedre helse høyere enn noen gang i verdenshistorien. Regjeringer over hele kloden investerer mer i sin egen befolknings SRHR-behov, deres rettigheter og valgfrihet, noe som forskning gang på gang viser er veien til det vi alle ønsker og fortjener, velstand og fred.

I løpet av de nærmeste månedene vil verdens befolkning passere åtte milliarder. Denne milepælen vil få stor oppmerksomhet og skape debatt, og det vil kunne dukke opp skremselspropaganda som forteller at vi er «for mange» mennesker. Dette er ifølge UNFPA feil.

Uthuler menneskerettighetene

Det å bare sette søkelyset på befolkningstall og vekstrater kan føre til tvang og kontraproduktive tiltak som vil være med å uthule menneskerettighetene. Et eksempel på det er å tvinge kvinner til å føde, eller å nekte familier å få barn. Dette kan også være med å øke ulikhetene i verden, for eksempel gjennom politikk som forbyr reproduktive helsetjenester, pensjoner som ikke strekker til for de eldre eller ytterlig å marginalisere de med færrest rettigheter.

Et økende antall land står overfor en eldrebølge, og omtrent to tredjedeler av verdens befolkning bor nå på steder med negativ befolkningsvekst, det vil si færre enn 2,1 fødsler per kvinne. Andre områder har en ung og voksende befolkning. Flere av oss er på farten, enten fordi vi selv ønsker det eller fordi vi er drevet på flukt av kriser som spenner fra krig til klimaendringer. Det å forstå disse endringene er avgjørende for å utnytte muligheter og redusere mulige ulemper.

Mennesker og kunnskap er løsningen

Mennesker er løsningen, ikke problemet. Hos UNFPA jobber man for å måle og forutse demografiske endringer. Hvert land bør ha den informasjonen det trenger for å møte behovene til ulike befolkningsgrupper og sikre at enkeltpersoner kan realisere sitt fulle potensial.

Når mennesker har makt til å ta informerte valg om hvorvidt og når de skal få barn, når de kan utøve sine rettigheter og plikter, kan de navigere seg gjennom risikosituasjoner, og bli en del av grunnlaget for mer et inkluderende, tilpasningsdyktig og bærekraftig samfunn.

Å oppnå denne demografiske motstandskraften starter med en forpliktelse til å telle ikke bare antall mennesker, men også muligheter for fremgang og barrierer som står i veien. Dette krever endringer av diskriminerende normer som holder individer og samfunn tilbake. Det fordrer økonomiske systemer som fungerer for alle mennesker i stedet for bare noen få, og til en rettferdig bruk av ressurser slik at vi kan redusere risikoer og møte behovene til nåværende og fremtidige generasjoner.

Sex og Politikk jobber sammen med FNs befolkningsfond for å skape en motstandsdyktig verden med åtte milliarder mennesker, hvor vi opprettholder individuelle rettigheter og valg, tilbyr uendelige muligheter – muligheter for mennesker, samfunn og vår felles planet til å trives og blomstre.

Gratulerer med Verdens befolkningsdag!