Airlie Declaration for Safe Legal Abortion

Airlie Declaration for Safe Legal Abortion

Fortsatt utfordringer med tilgang til trygg og lovlig abort

Globale ledere har underskrevet en deklarasjon som ber om universell tilgang til trygg og lovlig abort etter et todagers møte som var arrangert av Ipas, IPPF og Center for Reproductive Rights. Ledere innen politikk, helse og menneskerettigheter fra mer enn 30 land deltok på møtet.

Delegatene så på fremgangen oppnådd de siste 20 årene og diskuterte gjenstående utfordringer når det gjelder å forbedre tilgang til trygg abort. Sammen ønsket de at vi må bevege oss fra retorikk til handling og utformet derfor en fem-punkts plan hvor de understreker at reell likestilling aldri kan oppnås uten tilgang til trygge og lovlige aborter.

Statistikk viser i løpet av de siste 20 årene har mer enn 1 million jenter og kvinner dødd og mer enn 100 millioner har blitt utsatt for skader (mange av dem varige) som følge av komplikasjoner ved utrygge aborter.

IPPFs Tewodros Melesse sa under møtet at for IPPF er kvinners rett til å bestemme over egen kropp i sentrum av hvorfor vi eksisterer og hvem vi er.

Deklarasjonen, som har fått navnet The Airlie Declaration, ber stater og beslutningstakere om å:

  • Oppheve lover som kriminaliserer abort og barrierer som hindrer jenter og kvinner tilgang til trygge aborttjenester
  • Sette fri alle jenter, kvinner og helsepersonell som er fengslet på bakgrunn av straffbare abortlover
  • Sikre at trygg og lovlig abort er universelt tilgjengelig for jenter og kvinner, til en rimelig pris
  • Investere i effektive og preventive tiltak, inkludert omfattende seksualundervisning, eliminering av diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell vold og full tilgang til all moderne prevensjonsmetoder
  • Sikre at myndigheter og donorer i post-2015 inkorporerer trygge, lovlige og tilgjengelige aborter som en integrert del under likestilling og omfattende seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Les dokumentet her.