AIDS 2014 er i gang

AIDS 2014 er i gang

FNs nye utviklingsagenda fram til 2030 foreslått

Skrevet av: Anneli Rønes, 21.07.2014

Lørdag 19. juli ble rapporten fra Open Working Group (OWG) for Sustainable Development Goals vedtatt. Denne rapporten inneholder arbeidsgruppens foreslåtte mål og delmål for den nye utviklingsagendaen som skal gjelde frem mot år 2030. Rapporten vil nå oversendes FNs generalforsamling og presenteres for FNs medlemsland under generalforsamlingen i høst. Rapporten fra OWG vil være et viktig bidrag til FNs generalsekretær Ban Ki-moons rapport om de nye bærekraftige utviklingsmålene som er ventet mot slutten av 2014, foreløpig kalt «Synthesis Report». Sex og Politikk har vært opptatt av at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) skulle inkluderes i OWGs rapport, og har fulgt alle av arbeidsgruppens 13 sesjoner fra den ble opprettet i januar 2013 og til og med den siste sesjonen som ble avsluttet lørdag 19. juli. Det er essensielt at SRHR er med i de nye bærekraftige utviklingsmålene som verden skal følge frem til 2030 – SRHR er viktig for å oppnå bærekraftig utvikling, menneskerettigheter, likestilling og god helse for alle.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er ikke inkludert i sin helhet. Seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter, som vedtatt ved den Internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) i Kairo i 1994, er inkludert. Seksuelle rettigheter er fremdeles et kontroversielt begrep, og dessverre ikke inkludert i rapporten. Det var også ønskelig å få inn et delmål om seksualundervisning i målet om utdanning for alle, men det lyktes man heller ikke å få med.

Inkludert i forslaget:

Proposed goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

3.1 by 2030 reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births

3.7 by 2030 ensure universal access to sexual and reproductive health care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes

Proposed goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

5.1 end all forms of discrimination against all women and girls everywhere

5.2 eliminate all forms of violence against all women and girls in public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation

5.3 eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilations

5.6 ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the ICPD and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences

Rapporten kan leses her.