Abort – en kamp om kvinners helse og rettigheter

Abort – en kamp om kvinners helse og rettigheter

«Fremgangen går smertelig sakte, spesielt når det gjelder svangerskap etter voldtekt og incest. Mer enn halvparten av FNs medlemsstater vil ikke tillatte abort i slike tilfeller. Noen av de mest uutholdelige historier om vold mot kvinner handler om land som ikke bare nekter voldtatte, unge jenter tilgang til abort – men også fengsler dem.»

Les Statssekretær Laila Bokharis tale.

En engasjert statssekretær, Laila Bokhari, snakket til et like engasjert publikum i Eldorado bokhandel i Oslo sentrum den 28. september. Hun takket frivillige organisasjoner i Norge og verden for øvrig for markeringen av Den internasjonale dagen for trygge aborter. Videre understreket hun betydningen av å støtte endringsaktører i de enkelte land – spesielt lokale kvinneorganisasjoner. I sitt innlegg trakk Bokhari frem regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling. Her er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter ett av fem satsingsområder.

Kampen for trygge og legale aborter er fremdeles en sentral kampsak! John Hetherington, fra organisasjonen IPAS understreket at tilgang til abort er en grunnleggende helsetjeneste. Likevel nektes denne tjenesten totalt i 5-6 land i verden i dag og i langt flere er tilgang til abort svært begrenset. I Rwanda finnes det en lege per 17 000 innbyggere. For å få abort, må to leger godkjenne dette. I tillegg, dersom det er snakk om voldtekt eller incest, må en kvinne også få godkjennelse fra en dommer. John Hetherington spør: «Hvordan kan en fattig kvinne få dette til? Og er det riktig at hun fengsles for å ta ulovlig abort?» I Rwanda er 25% av de kvinnelige innsatte i fengslene straffet på grunn av abort. Se video om kriminalisering.

Internasjonalt utfordres seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dette merkes på FN-møter og i finansiell støtte, spesielt i forhold til å sikre tilgangen til abort. Hetherington uttrykt bekymring over at mindre midler nå brukes for å sikre tilgang til abort. Dette henger blant annet med at både statlige og private donorer skiller abort ut fra andre seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Han utfordrer derfor norske myndigheter til å trappe opp sin økonomiske støtte til abort for å motvirke denne trenden.

Tilgang til abort handler om kvinner – flest unge kvinner. Sarah Borgen fra Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) understreket viktigheten av å inkludere ungdom i dette arbeidet – det er i stor grad deres rettigheter og helse dette handler om! Hun spurte, er det riktig at unge kvinners valg underlegges voksne? Er det nødvendig med foreldres samtykke?

Karin Andersen, fra SV og medlem i Sex og Politikks stortingsnettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, fremhevet at abort handler om kvinners kontroll over egen kropp! I likhet med Høyres Bokhari, understreket hun at vi må bekjempe politikk der kvinner underlegges menn. Andersen minnet om at rettighetene vi har i Norge i dag er kjempet frem for ikke så lenge siden. Senest i 2014 forsøkte dagens regjering å begrense norske kvinners tilgang til abort. Andersen var svært tydelig – Norge må fortsette å være en sterk aktør internasjonalt på dette feltet – både politisk og finansielt!

Den 28. september er den internasjonale dagen for trygge og lovlige aborter – en dag som har vært markert i hele verden siden 1990. I Norge markerte Fokus, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og Sex og Politikk dagen med seminaret «Abort – en kamp for kvinners helse og rettigheter» på Eldorado bokhandel i Oslo sentrum. Mer om dagen.