A convergence of ideas!

A convergence of ideas!

I 2014 er det 20 år siden handlingsprogrammet fra befolknings- og utviklingskommisjonen i Kairo (ICPD) ble vedtatt.

I 2015 skal bærekraftige utviklingsmål erstatte tusenårsmålene (post 2015) – to milepæler for å sette seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) på dagsorden internasjonalt. Organisasjoner som Sex og Politikk mobiliserer globalt for å få vedtatt ambisiøse mål og formuleringer.

Med disse ordene beskrev UNFPA-sjef Dr. Babatunde Isotimehin mulighetene for å få på plass en offensiv SRHR-politikk, da han nylig gjestet Stockholm.

Dr. Babatunde møtte de nordiske SRHR-organisasjonene til frokost for å diskutere prosessen fram mot den neste befolknings- og utviklingskommisjonen våren 2014. Det er et krav fra organisasjonene at man her må vedta en offensiv tekst på SRHR, for å bygge momentum inn i forhandlingene rundt de bærekraftige utviklingsmålene som skal landes året etter. Dr. Babatunde har en klar målsetning om å få til et godt resultat, men var samtidig opptatt av å framheve medlemslandenes ansvar for å jobbe internasjonalt for å få det utfallet organisasjonene ønsker.

Sex og Politikk jobber målrettet opp mot norske myndigheter når det gjelder ICPD og post 2015, regionalt sammen med våre nordiske venner og globalt gjennom ulike nettverk.