30 millioner flere kvinner bruker prevensjon!

30 millioner flere kvinner bruker prevensjon!

En milepæl er nådd – over 300 millioner kvinner og jenter i verdens 69 fattigste land bruker i dag prevensjonsmidler. Dette er en økning på 30 millioner sammenlignet med 2012. Det forteller Family Planning 2020 i forbindelse med lansering av deres rapport FP2020 Momentum at the Midpoint 2015-2016.

Hva betyr det at 300 millioner kvinner bruker prevensjon? I følge FP2020 har det bidratt til å forhindre 82 millioner uønskede svangerskap, 25 millioner utrygge aborter og 124 000 svangerskapsrelaterte dødsfall. «Tilgang til prevensjon er sentralt hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål,» sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. «I dag er en stor andel av svangerskapsrelaterte dødsfall et resultat av utrygge aborter. Økt tilgang til prevensjonsmidler for unge og voksne er viktig både for å bidra til å gi kvinner kontroll over egen reproduktivitet og seksualitet, og muligheten til å planlegge når og hvor mange barn man ønsker.»

Family Planning 2020 (FP2020) er et globalt partnerskap som støtter kvinner og jenters rett til å selv bestemme om, når og hvor mange barn de ønsker. FP2020 har som mål at 120 millioner flere kvinner i de 69 fattigste landene i verden skal få tilgang til moderne prevensjonsmidler etter eget ønske i 2020, sammenlignet med 2012.

«Selv om vi ennå ikke har nådd så mange mennesker som vi håpet, gjør den omfattende kunnskapen vi har fått om situasjonen i ulike land det mulig for oss å tilpasse programmet deretter,» sier FP2020 direktør Beth Schlachter. Dessverre går utvikling for sakte, og skal vi nå målet om 120 millioner flere kvinner som bruker prevensjon i 2020, må land og aktører øke sin innsats og engasjement.

Norsk støtte til familieplanlegging

Tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (SV) var tilstede i London da FP2020 ble lansert og lovet et sterk økning i det norske bidraget. «Familieplanlegging handler om jenter og kvinners rettigheter til å ha kontroll over egen kropp. Kvinner i de fattigste landene må kunne planlegge hvor mange barn de ønsker. Norge vil derfor gi 150 millioner NOK mer til familieplanlegging i 2013, med en intensjon om å opprettholde dette fram til 2020.»

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er også et av satsingsområdene innen helse og likestilling for dagens sittende regjering. Likevel ser vi en nedgang i norsk bistand på dette feltet.

Finansieringskrise til prevensjonsmidler

Tidligere denne måneden hadde The Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC) et møte om dagens krise innen forsyning av prevensjonsmidler. I følge beregninger presentert på møtet, er det i dag et større finansieringsgap for å sikre tilgang til prevensjonsmidler enn da FP2020 ble vedtatt i London i 2012. RHSC har derfor kommet med en Call for action: Closing the Contraceptive Funding Gap med anbefalinger til verdens ledere, myndigheter, FN, privat sektor og andre givere. Koalisjonen peker på at det må mobiliseres tilstrekkelig ressurser, helsesystemer og leveransekjeder må styrkes, og at prevensjonsmidler og informasjon må nå ut til de som trenger det, med fokus på ungdom som er en sårbar gruppe.

UNFPA Supplies er den største leverandøren av prevensjonsmidler internasjonalt som dekker 40% av markedet. De rapporterer nå om en internasjonal finansieringskrise når det gjelder prevensjonsmidler og familieplanleggingsprogram. I dag mangler UNFPA 850 millioner USD for å dekke det økende behovet som vil vare fram mot 2020.

«Det er viktig at Norge opprettholder sitt løfte med 150 millioner NOK ekstra årlig til familieplanlegging fram til 2020 og tar krisen i prevensjonsmidler på alvor,» sier Tor-Hugne Olsen.