28. september – den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort

28. september – den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort

I dag er det den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort.

Over hele verden samles menneskerettighets- og kvinneorganisasjoner for å markere kvinners rett til å bestemme over egen kropp og reproduktiv helse. I flere land sitter kvinner fengslet på grunn av et desperat forsøk på å kontrollere egen kropp og eget liv, slik som Evelyn Beatriz Hernández i El Salvador. Selv om det er et område med mye motstand og et tema som skaper stor debatt, ser vi samtidig også en positiv utvikling i mange land. Sist i Chile som avkriminaliserte abort i august i år. Undersøkelser viser tydelig at kriminalisering av abort ikke reduserer antall aborter, men det gjør det farligere og mange kvinner setter liv og helse på spill. Ifølge WHO dør rundt 47 000 kvinner hvert år på grunn av en utrygg abort. Ifølge en ny studie som Guttmacher og WHO lanserer i dag har det vært 25 millioner utrygge aborter i perioden 2010-2014. Dette utgjør 45% av alle aborter i denne perioden. Les Guttmacher/WHO studien her.

Arbeidet for å sikre kvinner tilgang til trygg og lovlig abort er del av alle menneskers seksuelle og reproduktive rettigheter, av kvinners rettigheter og retten til et liv uten vold. Sammen med 285 andre organisasjoner fra hele verden har Sex og Politikk derfor signert et opprop til Menneskerettighetsrådet sitt møte i Geneve denne uken. Vi ber rådet sørge for at myndigheter over hele verden respekterer, beskytter og sørger for tilgang til trygg og lovlig tilgang til abort som en del av oppfyllelsen av menneskerettighetene.

Les oppropet her.