2024 blir et ekstra spennende SRHR-år

2024 blir et ekstra spennende SRHR-år

2024 blir et år med både store, mange og innholdsrike arbeidsoppgaver for Stortingets SRHR-nettverk, blant annet skal det arrangeres en global parlamentariker-konferanse i Oslo. Her er det bare å brette opp ermene!

Denne uken samlet European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF) sekretariatene til alle de nasjonale parlamentariker-nettverkene som jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) til sitt årlige planleggingsmøte for det kommende året. En ting er sikkert, 2024 blir et innholdsrikt og interessant år.

Sex og Politikk er sekretariat for Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og representerte derfor det norske nettverket på møtet som ble avholdt i Napoli. Her satte sekretariatene fra de andre europeiske landene der parlamentene har egne SRHR-nettverk i stevne for å planlegge aktivitetene for 2024.

EPF koordinerer sekretariatene i de forskjellige landene, og utarbeider i tillegg oversikter over hvor gode hvert enkelt land er når det gjelder blant annet tilgangen til prevensjon, abort-rettigheter og SRHR-rettigheter generelt.

På møtet i Italia la hvert SRHR-sekretariat fram planer og tanker om utfordringer i sitt eget land og parlament for det kommende året.

Stort internasjonalt arrangement

Det er spesielt ett arrangement som peker seg ut i 2024, og det finner sted i Oslo 10. – 12. april. IPCI-konferansen, en konferanse som omfatter parlamentarikere fra hele verden, som skal markere at det er gått 30 år siden den viktigste befolkningskonferansen i FN-regi ble avholdt. Kairo-konferansen fant sted i 1994, og der fikk likestilling og menneskerettigheter for første gang en sentral plass i arbeidet med verdens befolkningsspørsmål.

Det er det norske stortinget som inviterer til denne globale parlamentariker-konferansen, og fordi det er Stortinget som er vertskap, får Sex og Politikk som sekretariat ansvaret for store deler av gjennomføringen. Her snakker vi altså om en solid arbeidsinnsats fra Sex og Politikk sin side.

Det forventes at cirka 200 folkevalgte fra hele verden inntar Oslo og skal reflektere over det som er oppnådd disse 30 årene, og diskutere fremtiden for seksuell og reproduktive helse og rettigheter i en verden som er i stadig endring.

Sex og Politikk benyttet derfor også anledningen til å ha et eget møte med FNs befolkningsfond (UNFPA) om denne konferansen etter at EPF sitt sekretariatsmøte var over. Dette er første gang siden 2009 at det norske nettverket er vertskap for et internasjonalt møte.

Andre aktiviteter som man besluttet å arrangere, inkluderer to studieturer for parlamentarikere til andre deler av verden, til Egypt og Filipinene. Det skal også sendes delegasjoner til globale møter der SRHR blir diskutert, inkludert FNs befolknings- og utviklingskonferanse.

Abort og seksualitetsundervisning ble spesielt diskutert fordi dette er tema som det for tiden er større motstand mot i mange parlament enn det har vært tidligere.

Norge skiller seg ut

Her meldte Sex og Politikk at abort blir et stort og viktig diskusjonstema på Stortinget i tiden framover, i og med at regjeringens abortutvalg legger fram sin rapport i løpet av desember, noe som betyr at det vil bli en del arbeid og engasjement rundt denne rapporten i 2024.

Her skiller Norge seg ut fra en del av de andre landene fordi man i Norge ikke snakker om å innskrenke nåværende lov, men at vi tvert imot forventer at den blir utvidet.

I tillegg til de europeiske og globale arrangementene og aktivitetene presenterte også Sex og Politikk arbeidsoppgaver i Norge, blant annet rollen som «vaktbikkje» i forbindelse med regjeringens bruk av penger til SRHR, både i Norge og utlandet, samt et eget møte om seksualitetsundervisning for representantene på Stortinget.

På den måten er Sex og Politikk med å sikre at Norge innfrir sine forpliktelser internasjonalt, samtidig som man rapporterer til norske politikere om hvordan det står til med dette fagområdet her hjemme.

På siden av sekretariemøtet snakket Sex og Politikk med det franske nettverket som har Sex og Politikk sin franske søskenorganisasjon som sekretariat, om et prosjekt som handler om sexarbeideres vilkår og rettigheter.

Det er med andre ord mye spennende som skal jobbes med i 2024, ikke minst når Norge, Stortinget og Sex og Politikk i april skal være vertskap for den største og viktigste konferansen: IPCI, med parlamentarikere fra hele verden.