2014 – et spennende år for folkevalgte

2014 – et spennende år for folkevalgte

Sex og Politikk er sekretariat for det norske parlamentsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), der Henrik Asheim fra Høyre nylig har blitt ny leder.

EPF er den europeiske paraplyen for disse nettverkene, som samler parlamentarikere som er opptatt av SRHR-spørsmål. Styreleder Johannes Rindal representerte Sex og Politikk på den årlige sekretariatssamlingen i EPF, som i år gikk av stabelen i Budapest.

Parlamentarikere er viktige aktører for å sette fokus på tematikken i egne land, være vaktbikkjer mot forsøk på innstramminger i lover og regelverk, og ikke minst jobbe aktivt opp mot regjeringen for å få sitt land til å innta «riktige» standpunkt på SRHR i internasjonale forhandlinger.

På samlingen i Budapest møtte det representanter fra 18 av landene, og det var engasjerte deltakere som oppdaterte hverandre på aktuelle saker og la planene for et aktivt arbeidsår i 2014.

Samlingen startet med en orientering ved Marta Diavolova og Ragaa Said fra UNFPA, som fortalte om arbeidet med ny strategisk plan og kommende CPD (Commission on Population and Development) våren 2014. UNFPA ønsker å målrette innsatsen, konsentrere seg om færre mål og styrke samarbeidet med det sivile samfunn. De påpekte også at det økonomiske argumentet for SRHR blir stadig sterkere – land som satser på seksuell og reproduktiv helse har høyere og mer stabil økonomisk vekst.

Mye av møtet ble brukt til å diskutere hvordan parlamentarikernettverkene kan utgjøre en forskjell i det som blir et aktivt og avgjørende 2014. Det er knyttet stor spenning til 20-årsjubileet for handlingsprogrammet fra befolknings- og utviklingskommisjonen (ICPD), som møtes i New York i begynnelsen av april. Det var bred enighet om å jobbe for å få parlamentarikere med i delegasjonene fra det enkelte land. Senere samme måned går IPCI, den internasjonale parlamentarikerkonferansen for å følge opp ICPD, av stabelen i Stockholm. Ambisjonen er å skape et moment fram mot FN-toppmøtet høsten 2014 og få løftet SRHR høyt opp på dagsorden når de nye bærekraftige utviklingsmålene skal utmeisles.