(For medlemmer) Medlemsmøte med Straffelovrådet om utredningen av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd

(For medlemmer) Medlemsmøte med Straffelovrådet om utredningen av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd

feb
Deichman Bjørvika, møterommet Blankvann, underetasjen (P) -

Straffelovrådet stiller på Deichman i Bjørvika og forteller om sitt arbeid med forslagene til endringene i straffeloven.

I slutten av desember 2022 leverte Straffelovrådet sin utredning for revidering av straffelovens kapittel 26 om seksuallovbrudd.

Vi i Sex og Politikk er svært spente på å følge utviklingen av den nye straffeloven, og har allerede uttalt oss om enkelte av forslagene i utredningen.

Flere viktige diskusjoner aktualiseres som følge av utredningen, blant annet knyttet til seksuell lavalder, avkriminalisering av sexkjøp og samtykkebasert voldtekstlovgivning.

Sex og Politikk er derfor svært glade for at vi 13. februar er så heldige å få besøk av Straffelovrådets leder Linda Gröning og medlem May-Len Skilbrei, som vil gi oss muligheten til å lære mer om utredningen og vurderingene som er tatt av Straffelovrådet.

Linda Gröning er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og er blant annet leder for forskergruppen for strafferett og straffeprosess. May-Len Skilbrei har doktorgrad i sosiologi fra UiO fra 2003, og har i tillegg studert kriminologi og juss. De siste ti årene har Skilbrei jobbet med spørsmål om migrasjon, kjønn og innvandringspolitikk.

Gröning og Skilbrei vil gi en introduksjon til utredning, og det vil være anledning til å stille spørsmål.

Ønsker du å engasjere deg i debatten om endringer i straffelovens kapittel om seksuallovbrudd? Da er dette det perfekte stedet å starte.

Møtet er forbeholdt medlemmer av Sex og Politikk. Det vil være mulighet for å følge møtet digitalt. Meld deg på her: https://forms.office.com/e/JfQvpW5E4Y

Dette blir interessant!