Kvinnebevegelsens abortutvalg: En abortpolitikk for framtiden

Kvinnebevegelsens abortutvalg: En abortpolitikk for framtiden

feb
Litteraturhuset i Oslo

Kvinnebevegelsen publiserer et eget hefte som reaksjon på regjeringens abortutvalg sin utredning og inviterer til åpent debattmøte.

Kvinnebevegelsens abortutvalg presenterer arbeidet sitt på et åpent diskusjonsmøte på Litteraturhuset i Oslo, 29. februar kl 18.00.

Nytt hefte

Kvinnebevegelsens abortutvalg publiserer nå et hefte med nyskrevne tekster som blant annet tar for seg myter og fakta om abort, behovet for en ny abortlov, menneskerettigheter og selvbestemmelse, abortutvalgets etikk, abort og menneskerettigheter, internasjonale retningslinjer og bruk av ord og begrep i debatten. Utgivelsen av heftet skjer i kjølvannet av og som et svar på at  regjeringens abortutvalg leverte sin utredning gjennom NOU2023:29 Abort i Norge.

Heftet kan fås gratis ved henvendelse til Norges kvinnelobby på e-post post@kvinnelobby.no eller lastes ned her.

Åpent møte

Det blir innledninger ved blant andre teolog Gunhild Maria Hugdal, aktivist Selma Flo-Munch, samfunnsmedisiner og leder av Sex og Politikks abortutvalg Berit Austveg og gynekolog Johanne Sundby. Målet med møtet er å oppklare forvirringen rundt abortnemndenes rolle, og avkle myter og fakta i ordskiftet om abort.

Program:
18.00: Intro v/ Kvinnebevegelsens abortutvalg
18.05: Kommentar fra Helse- og sosialpolitiker Marian Hussein (SV)
18.15: Innledning om abort og etikk v/ Gunhild Maria Hugdal, teolog
18.35: Abort i menneskerettighetsperspektiv v/Berit Austveg, samfunnsmedisiner
19.00: Pause
19.10: Hva er en nemnd, og hva gjør den? Hva er problemet med det nye nemndforslaget? v/Johanne Sundby, gynekolog
19.30: Myter og fakta om abort v/Selma Flo-Munch, aktivist
19.45: Spørsmål og innspill fra salen

For påmelding, fyll ut dette skjemaet: https://forms.gle/txgK1VMBW5yuePuq8

For fortløpende oppdatert program og mer info om innlederne, følg med på Facebookarrangementet: Klikk her

Ved forespørsler om intervju, kontakt Eli Aaby (924 64 979), Cathrine Linn Kristiansen (922 50 214) eller Ane Stø (928 36 697)