Kampen for seksuelle rettigheter – fra Kairo til Oslo

Kampen for seksuelle rettigheter – fra Kairo til Oslo

mar
Sex og Politikk, Chr. Krohgs gate 34 (Trikk 11, 12, 17 og 18, Nybrua) -

I april er Norge arrangør for en stor parlamentarikerkonferanse med fokus på seksuelle rettigheter. Sex og Politikk er med og bidrar, og nå inviterer vi til medlemsmøte for å fortelle hva denne viktige FN-konferansen egentlig går ut på.

Velkommen til seminar! Vi serverer pizza og setter søkelys på seksuelle rettigheter de siste 30 årene. I år er det nemlig 30 år siden Den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling i FN-regi i 1994. Denne konferansen vedtok en handlingsplan som åpnet opp for et nytt globalt arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter og likestilling ble for alvor en del av agendaen.

30-årsjubileet markeres med en stor internasjonal FN-konferanse i Oslo 10. – 12. april, og vi i Sex og Politikk har som sekretariat for Stortingets SRHR-nettverk jobbet med planene for konferansen siden i fjor sommer. I tillegg til at vi som jobber i Sex og Politikk bidrar, så har også flere av våre medlemmer meldt seg som frivillige.

Hva har skjedd siden den banebrytende Kairo-konferansen i 1994 som for alvor satte likestilling og reproduktive og seksuelle rettigheter på dagsordenen når verden diskuterer befolkning og utvikling?

Berit Austveg, æresmedlem av Sex og Politikk, som var med på konferansen i 1994 forteller om de store linjene og deler morsomme anekdoter fra 1994.

Jon Lomøy, styreleder i Sex og Politikk, vil fortelle om årets konferanse og forventninger til både konferansen og hvordan den kan bidra til å bevege seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i positiv retning globalt.

Den globale parlamentarikerkonferansen IPCI Oslo 2024 i april setter på nytt søkelys på seksuelle rettigheter. På agendaen står seksualitetsundervisning, abort, prevensjon, motkreftene til seksuelle rettigheter og mer.

På medlemsmøtet 20. mars får du innsikt i viktigheten av konferansen og du kan også stille spørsmål underveis. Velkommen!