Virksomhetsplan for Sex og Politikk 2023

Virksomhetsplan for Sex og Politikk 2023

Denne virksomhetsplanen ble vedtatt på årsmøtet 2. juni 2022.

Virksomhetsplanen legger grunnlag for Sex og Politikks arbeid gjennom et år, inndelt etter foreningens satsningsområder. Virksomhetsplanen for det kommende året vedtatt av årsmøtet.

Sjekk hvert område for mer informasjon og lenker

1.1 Sex og Politikk skal være den foretrukne tilbyderen av seksualitetsundervisning.
1.2 Sex og Politikk skal videreutvikle sitt internasjonale CSE-arbeid.
1.3 Sex og Poltikk skal jobbe for å sikre undervisning om seksualitet i høyere utdanning.
1.4 Sex og Politikk skal arrangere en seksualitetsundervisningskonferanse i forbindelse med 75-årsjubileet for seksualitetsundervisning i norske læreplaner.

2.1 Sex og Politikk skal jobbe for at Norges bistand til abort økes i statsbudsjettet.
2.2 Sex og Politikk skal jobbe for at de norske abortnemdene fjernes, minimum fram til uke 18.
2.3 Sex og Politikk skal være en sentral aktør i abortdebatten i Norge og internasjonalt.

3.1 Sex og Politikk skal være en pådriver for at IPPF styrker sitt arbeid for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.
3.2 Sex og Politikk skal være en troverdig og aktiv SKKK-aktør i Norge.

4.1 Sex og Politikk skal være en sentral del av medieoppmerksomheten rundt seksualitet og alderdom.
4.2 Sex og Politikk skal arbeide for at e-læringsverktøyet Uke66 er godt kjent blant målgruppene eldre voksne og helsepersonell.

5.1 Sex og Politikk skal jobbe for at Norge løfter SRHR i internasjonale fora og finansieringsmekanismer, inkludert i sine egne bærekraftsmål.
5.2 Sex og Politikk skal jobbe for at Norge fortsetter sin humanitære støtte til SRHR og seksuell og kjønnsbasert vold.
5.3 Sex og Politikk skal være en pådriver for CSE, abort, SKKK og eldre i den nye norske strategien for seksuell helse.

6.1 Sex og Politikk skal jobbe for at medlemstall og engasjement øker.
6.2 Sex og Politikk skal jobbe for bevilgninger som varer over ett år.
6.3 Sex og Politikk skal utvikle ny strategi.
6.4 Sex og Politikk skal utvikle en strategi for stiftelsens internasjonale prosjektsamarbeid og bistandsprosjekt.