Innlegg

Sex og Politikk

Medlemsmøte: Seksualitet - en ressurs gjennom livet!

7. desember arrangerte Sex og Politikk det første medlemsmøte…
Photo by Matthew Bennett on UnsplashPhoto by Matthew Bennett on Unsplash

Vi må snakke om eldre og sex

Eldres seksualitet er usynliggjort og stigmatisert i samfunnet.…
Eldre og seksuell helseSex og Politikk

Nasjonalt samarbeidsprosjekt om eldre og seksuell helse

Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Foreningen…