Innlegg

Tidligere Norad-direktør Jon Lomøy ny styreleder i Sex og Politikk

Tidligere Norad-direktør Jon Lomøy er valgt til ny styreleder…

Nytt e-læreverktøy for helsepersonell og voksne eldre om seksuell helse

Foreningen Sex og politikk som allerede står bak «Uke 6»,…
Photo by Matthew Bennett on Unsplash

Seksualitet har ingen øvre aldersgrense! Vil du prate med oss om seksualitet i alderdommen?

Seksuelle rettigheter gjelder hele livet. Vi ønsker å knuse…
Sex og Politikk

Medlemsmøte: Seksualitet - en ressurs gjennom livet!

7. desember arrangerte Sex og Politikk det første medlemsmøte…
Photo by Matthew Bennett on Unsplash

Vi må snakke om eldre og sex

Eldres seksualitet er usynliggjort og stigmatisert i samfunnet.…
Eldre og seksuell helseSex og Politikk

Nasjonalt samarbeidsprosjekt om eldre og seksuell helse

/
Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Foreningen…