Innlegg

Sex uten samtykke er voldtekt

Foreningen Sex og Politikk som blant annet er sekretariat for…

Tidligere Norad-direktør Jon Lomøy ny styreleder i Sex og Politikk

Tidligere Norad-direktør Jon Lomøy er valgt til ny styreleder…
Berit Austveg, styreleder

Velkommen som ny styreleder i Sex og Politikk, Berit Austveg!

Sex og Politikks årsmøte har 24. mai 2018 valgt ny styreleder,…