Styret

Styret

Dette er styret i Sex og Politikk.

Leder:
Jon Lomøy
jlomoy@gmail.com

Nestleder:
Stephen Nadir Jørstad

Styremedlemmer:
Felix Volpe
Julie Karima Berg
Tora Toreng
Astrid Renland (PION Norge)
Emma Tonheim Fløtre (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU)

Varamedlemmer:
Cecilie Kristoffersen
Tayyab Choudri (Internasjonal helse- og sosialgruppe – IHSG)

Christiane Eveline Teigstad (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU)


Styremedlemmer uten stemmerett:
Tiril Therese Stenhammer er de ansattes representant i styret.
Tore Aasheim er vara til de ansattes representant i styret.
Daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen, møter på styremøtene og er styrets sekretær. Du kan ta kontakt med Sex og Politikks styre ved å sende en e-post til styrets sekretær via e-postadresse torhugne@sexogpolitikk.no.