Vahkku 6: Digitála skuvladiibmu politihkkariin

Vahkku 6: Digitála skuvladiibmu politihkkariin

feb
Båddådjo, (Zoom) -

Sex og Politikk bovde olles riika oahpaheaddjit ja luohkkáid searvat min mielde myhtaid cuvket ja gažaldagaid addit!

Dán jagi Vahkku 6-kampánnja «Rumaš, myhtat ja boasttuáddejumit» almmuhuvvo digitála skuvladiimmu bokte. Mielde skuvladiimmus lea Sámedikki ráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen.

#Vahkku62024 – Searvva mielde digitála seksualitehtaoahppodiibmui!
Duorastaga (08.02) mii sáddet live ovttas sámepolitihkkariin. Diimmu sisdoallu lea somás Quiz:a ja politihkkár aigu vástidit gažaldagaid maid oahppiid sáddejit ovdagihtii. Lágideapmi lea erenoamážit heivehuvvon 8.-10.- dássái.

Dieđihanáigemearri: 01.02 DIEĐIT DÁS.

Liŋka zoom:ai ja olles prográmma sáddejuvvo vahkku 5 loahpas.

Min oahpposiidus Kampanje 2024 vuolde gávnnat visot oahpponeavvut mat gullet dán jagaš kampánjii, dasa lassin gávnnat maid min oppalaš oahpponeavvuid. Mis leat iešguđet resurssat ja plakáhtat maid omd. sáhttet čájehuvvot šearpmas skuvllas. Visot lea nuvttá ja digitála, ja go leat okte registreren de beasat geavahit oahpposiidu olles skuvlajagi.