Situasjonen for skeive i verden

Situasjonen for skeive i verden

nov
Bakrommet på Amtmandens, Grønnegata 83, Tromsø -

Med spesielt fokus på land hvor skeive relativt nylig har opplevd en forbedring av sine rettigheter og livsvilkår.

I samarbeid med Foreningen FRI, Sex og Politikk og Skeiv Verden inviterer Arctic Pride til en samtale om utviklingen for skeive i verden.

Ofte trekkes det fram steder i verden der skeive har fått det verre den siste tiden. Men hva om vi tar et skritt tilbake – har det også skjedd positive ting?

I denne samtalen settes det spesielt fokus på land hvor skeive relativt nylig har opplevd en forbedring av sine rettigheter og livsvilkår.

Hva er bakgrunnen for de positive endringene i land som India, Nepal, Taiwan, Singapore, Botswana og Angola?

Deltagere i samtalen er Erwin Rapiz Navarro fra Skeiv Verden Vest, Marna Eide, fra Foreningen Fri) og Tor-Hugne Olsen fra Sex & Politikk.

Arrangør er Arctic Pride og møtet finner sted på Bakrommet på Amtmandens.