Sex workers and queers: Important alliances in the fight for rights

Sex workers and queers: Important alliances in the fight for rights

jun
Pride House, Legenes hus, rom: Hippokrates -

As social groups, people who sell sex and the queer population have been criminalised, stigmatised, condemned and considered a threat to society, the family and public health.

English: As social groups, people who sell sex and the queer population have been criminalised, stigmatised, condemned and considered a threat to society, the family and public health.

But it’s not just on the outside that there is comradeship, queers also sell sex and the 1960s queer rebellion was led by sex worker activists and transwomen Marsha P. Johnson and Sylvia Riveria.

In many countries, sex workers and queers still fight against criminalisation and for rights, while in other countries the queer population is recognized as equal citizens. For sex workers, the hill has been steeper – more than 50 years since Stonewall’s first stones were thrown, sex workers – with few exceptions – around the world are still fighting a fight against criminalisation and for rights. Sex og Politikk (IPPF Norway) and PION invite to a conversation on how representatives from sex worker organisations and allies experience the cooperation with national queer organizations and what can be done to possibly strengthen it.

  • With us in the conversation we have:
  • Anaïs de Lenclos, STRASS – Syndicat du Travail Sexuel, France
  • Sarah-Marie Maffesoli, Médecins du Monde-France
  • Lilith Staalesen, PION – Sex workers’ interest organisation, Norway
  • Anna Ratecka, Kolektyw Kamelia [Sex Work Polska], Polen

The debate is chaired by Tiril Stenhammer from Sex og Politikk, who is also a board member of Inkluderende Feminisme (Inclusive feminism). Introduction by Tor-Hugne Olsen, Executive Director of IPPF Norway.

Norsk:
Sexarbeidere og skeive: Viktige allianser i kampen for rettigheter

Som samfunnsgrupper har mennesker som selger sex og den skeive befolkningen vært kriminalisert, stigmatisert, fordømt og ansett som trussel mot samfunnet, familien og folkehelsa.

Det er ikke bare i utenforskapet det er fellesskap, skeive selger sex og 1960-tallets skeive opprør var ledet av sexarbeideraktivistene og transkvinnene Marsha P. Johnson og Sylvia Riveria.

I mange land sloss fortsatt sexarbeidere og skeive mot kriminalisering og for rettigheter, mens i andre land er den skeive befolkningen anerkjent som likeverdig medborgere. For sexarbeidere har kampen vært seigere – over 50 år siden Stonewalls første steiner ble kastet kjemper sexarbeidere – med få unntak – verden over fortsatt en kamp mot kriminalisering og for rettigheter. Sex og Politikk og PION inviterer til en samtale om hvordan representanter fra sexarbeiderorganisasjoner og allierte erfarer samarbeidet med nasjonale skeive organisasjoner og hva som kan gjøres for å eventuelt styrke det.

  • Med oss i samtalen har vi:
  • Anaïs de Lenclos, STRASS – Syndicat du Travail Sexuel, France
  • Sarah-Marie Maffesoli, Médecins du Monde-France
  • Lilith Staalesen, PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon i Norge
  • Anna Ratecka, Kolektyw Kamelia [Sex Work Polska], Polen

Debatten ledes av Tiril Stenhammer fra Sex og Politikk, som også er styremedlem i Inkluderende Feminisme. Innledning av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.