Sex og Politikk Årsmøte 2023

Sex og Politikk Årsmøte 2023

mai
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, Oslo -

Hjertelig velkommen til Sex og Politikks årsmøte!

Årsmøtet finner sted 30. mai kl. 17.00 – 19.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Det blir fagseminar med abort som tema i forkant av årsmøtet, så hold gjerne av tiden fra kl. 15. Vi kommer med mer informasjon om seminaret senere.

Sakspapirer til årsmøtet, samt program for seminaret, sendes ut innen 9. mai.

Meld deg på årsmøtet her!

Årsmøtet skal velge nytt styre. Valgkomiteen er allerede i gang med sitt arbeid og kan kontaktes på e-post: valgkomm@sexogpolitikk.no.

Årsmøtet vil videre behandle:

  • Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Årsmelding
  • Regnskap, kontingent og budsjett
  • Virksomhetsplan
  • Strategi 2023-28
  • Sexarbeider-policy
  • Andre innkomne saker

For å ha stemmerett må medlemskontingent for 2023 være betalt før årsmøtet og man må ha vært medlem i mer enn tre måneder.

Hvis du ønsker å delta i årsmøtet, men bor ikke i Oslo, kan du søke om refusjon av reisekostnader ved å sende en e-post til post@sexogpolitikk.no innen 10. april.

Meld deg på årsmøtet her!