Seksualitetsundervisning i verden – hva skjer?

Seksualitetsundervisning i verden – hva skjer?

nov
Stortinget, møterom NV-303 -

Hvilken innsats gjør lokale og internasjonale organisasjoner allerede? Hvilke utfordringer og motstand møter sivilsamfunnet og norske myndigheter i arbeidet for seksualitetsundervisning?

Alle deltakere må registrere seg på forhånd, og ha med gyldig identifikasjon. Frist for registrering 9. november kl. 12: https://forms.office.com/r/j45EWiZXEM

Seksualitetsundervisning er essensielt for å utruste barn og unge med den kunnskapen og handlingskompetansen de trenger for å kunne ta informerte valg om deres kropp og helse. Likevel er helhetlig seksualitetsundervisning under stort press globalt. Reaksjonære krefter både i Europa og i resten av verden fører til stillstand og tilbakegang for unges rett til å både lære om og bestemme over sin egen kropp. I dette seminaret spør vi hvordan kan norske myndigheter og sivilsamfunn kan bidra til å motvirke denne skremmende utviklingen.

Det er et stort behov for at myndigheter og sivilsamfunn tar kampen for unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. Nå står undervisning på agendaen i FN etter høstens store utdanningstoppmøte, og under den kommende befolkningskommisjonen i vår. Støre-regjeringen har lovet å forsterke norsk innsats til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og har i statsbudsjettforslaget for 2023 uttalt at de vil videreføre den økte støtten til seksualitetsundervisning i norsk bistand. Lokale organisasjoner verden over arbeider for at unge får den utdanningen de har krav på.

Hvilken innsats gjør lokale og internasjonale organisasjoner allerede? Hvilke utfordringer og mostand møter sivilsamfunnet og norske myndigheter i arbeidet for seksualitetsundervisning? Og hvordan kan Norge styrke denne innsatsen fremover?

Arrangører er Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), Sex og Politikk og det norske konsortiet for seksualitetsundervisning.

Program for seminaret

08:30-08:35

  • Velkommen ved Maren Grøthe (SP), leder av Stortingets SRHR-nettverk 

08:35-09:10

  • Seksualitetsundervisning med Sex og Politikk og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) Vilde Senje, lærer og seniorrådgiver i Sex og Politikk. 

09:10-09:50

«Seksualitetsundervisning i verden – hva skjer?» 

  • Bjørg Sandkjær, Statssekretær, Utenriksdepartementet 
  • Enow Awah fra IPPFs regionale kontor for Afrika 
  • Hector Ulloa, leder i SAIH 
  • Samtalen ledes av Jon Lomøy, styreleder i Sex og Politikk

09:50 Arrangementet avsluttes