Medlemsmøte: Uttalelse fra Sex og Politikk angående samtykkebasert voldtektsbestemmelse

Medlemsmøte: Uttalelse fra Sex og Politikk angående samtykkebasert voldtektsbestemmelse

mai
Christian Krohgs gate 34 -

Sex og Politikk inviterer alle medlemmer til medlemsmøte på våre kontorer for å diskutere uttalelse angående samtykkebasert voldtektsbestemmelse.

Hei kjære medlem!

Vi ønsker å invitere deg å komme med innspill til endelig uttalelse fra Sex og Politikk angående samtykkebasert voldtektsbestemmelse.

Vedlagt finner du første utkast av dokumentet som skal diskuteres og ferdigstilles på medlemsmøtet, og skal til votering på årsmøtet 2022.
Det kan leses her.

Møtet vil finnes sted på våre kontorer i Christian Krohgs gate 34, med mindre antall påmeldte overskrider antallet vi kan være her.

Hvis du har noen innspill, kommentarer eller spørsmål er det bare å møte opp!

Meld deg på ved å klikke her .