[Lukket] Samtale om norsk abortlovgivning

[Lukket] Samtale om norsk abortlovgivning

okt
Stortinget -

Leder av Regjeringens abortutvalg, Kari Sønderland, møter Stortingets SRHR-nettverk for å holde en presentasjon om utvalgets arbeid. Dette blir etterfulgt av en samtale mellom medlemmer av Stortingets SRHR-nettverk.

Regjeringen har nedsatt et abortutvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget ble oppnevnt sommeren 2022. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar 15. desember 2023.

Leder av utvalget, Kari Sønderland, vil holde en presentasjon for Stortingets SRHR-nettverk om det pågående arbeidet.

Møtet arrangeres i samarbeid med Stortingets SRHR-nettverk.

Møtet krever påmelding.