[Lukket] Kick-off: Uke 6 2022 – #Verdifull – akkurat som du er

[Lukket] Kick-off: Uke 6 2022 – #Verdifull – akkurat som du er

feb
Tåsen skole -

Årets kampanjetema er #Verdifull – akkurat som du er. I år ønsker Sex og Politikk fremheve at variasjon er normalen; vi er forskjellige, og mangfoldet skal feires. Årets kampanje vil løfte frem at du er verdifull, akkurat som du er, med alt det som gjør deg unik.

Å bli sett, å føle seg anerkjent og verdifull, burde være en menneskerett. Det motsatte av å føle seg verdifull er å skamme seg, og føle seg verdiløs og «feil». Følelsen av å være «feil» bunner i en grunnleggende frykt for å ikke tilhøre fellesskapet – det å ikke være riktig blir det samme som ikke å høre til. Noen ganger kan det å føle seg annerledes føre til en frykt for ikke å høre til, og en følelse av å være feil. Å føle seg «unormal», eller annerledes, er noe veldig mange unge føler på.

I år kick-starter statssekretær Halvard Hølleland (Ap) og nestleder for Stortingets SRHR-nettverk Sandra Bruflot (H) årets kampanje, mandag 7. februar på Tåsen skole. Hølleland kommer fra Kunnskapsdepartementet og Bruflot fra SRHR-nettverket på Stortinget, som er et tverrpolitisk nettverk av politikere som har et ekstra fokus på seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter.

Program

Kl. 09:00–09:05
Undervisningsinspektør Hanne Elisabeth Norum Burum ved Tåsen skole ønsker velkommen

Kl. 09:05–09:10
Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk presenterer Sex og Politikk og årets Uke 6 kampanje

Kl. 09:10–09:20
Statssekretær Halvar Hølleland (Arbeiderpartiet), snakker om «hvorfor seksualitetsundervsining» og lærerplanen
Kl. 09:20–09:30

Stortingsrepresentant Sandra Bruflot (Høyre) snakker om viktigheten av seksualitetsundervisning
Kl. 09:30–10:00

Oppgave fra kampanjepakken for 5.-7. trinn: «Pubertetsquiz» ved Ella de Figuereido Lykke, Uke 6 koordinator og rådgiver for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk

Dette er et lukket arrangement for elevene ved Tåsen skole.