[Lukket arrangement] Regionalt SKKK-møte

[Lukket arrangement] Regionalt SKKK-møte

nov
Tromsø bibliotek -

Internasjonalt SKKK-møte.

Under årets Arctic Pride arrangeres også det regionale SKKK-møtet for Afrika i Tromsø.
Møtet er et samlingspunkt for Sex og Politikk sine søsken-organisasjoner i Botswana (BOFWA – Botswana Family Welfare Association) og Malawi (FPAM – Family Planning Association of Malawi), samt IPPF sitt regionalt kontor i Nairobi, Kenya.
Møtet arrangeres av IPPF sitt SKKK-senter, som Sex og Politikk for tiden er vertskap for. Dette er et internt møte, og er en del av det arbeidet som Sex og Politikk deltar i innenfor SRHR nasjonalt og internasjonalt.
Målet til det regionale møtet er å styrke inkludering av kjønns- og seksualitetsmangfold innenfor IPPF-medlemsorganisasjonene i Afrika-regionen gjennom behovsvurdering, utveksling av beste praksiser, og planlegging av det regionale SKKK-arbeidet for den kommende perioden.

SKKK = Seksuell orientering, Kjønnsidentitet, Kjønnsuttrykk og Kjønnskarakteristika

IPPF = International Planned Parenthood Federation

SRHR = Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter