Lansering av Kvinnebevegelsens abortutvalg

Lansering av Kvinnebevegelsens abortutvalg

feb
Mariboes gate 13, 1.etasje -

Vi inviterer til lansering av kvinnebevegelsens skyggeutvalg til regjeringens abortutvalg.

LIste med alle, ønsker å invitere til lansering av kvinnebevegelsens abortutvalg. Hør om vårt nye skyggeutvalg til regjeringens abortutvalg. Hvem er vi og hva er formålet med skyggeutvalget?

Du kan være med å prege kvinnebevegelsens arbeid for en ny abortlov med kvinners helse og rettigheter som formål. Det vil bli korte innledninger fra medlemmer i abortutvalget med forskjellige perspektiver. Kom med kommentarer, forslag og innspill!

Tilgang på trygg abort har vært en av Sex og Politikk sine hovedsaker siden vi ble stiftet i 1969. Tidligere styreleder for Sex og Politikk Berit Austveg og styremedlem Hildegunn Bomnes sitter i skyggeutvalget.

Les Sex og Politikk sitt innspill til Stortingets Dok. 8: 119 S (2021-22): Om å styrke retten til selvbestemt abort fra 28.04.2022 her.

Meld deg på facebook-arrangementet her.