Konferanse: Seksualitetsundervisning i Ottars tid og nå!

Konferanse: Seksualitetsundervisning i Ottars tid og nå!

sep
Sandnes rådhus, Sandnes -

I samarbeid med Sandnes kommune har Sex og Politikk gleden av å invitere til en todelt dagskonferanse hvor seksuell helse og seksualitetsundervisning står i fokus.

Konferansen ønsker å sette fart i engasjementet for og støtten til helhetlig seksualitetsundervisning, gjennom å hedre en avgjørende, kanskje den største pioneren på feltet; Elise Ottesen Jensen fra Sandnes i Rogaland. Hennes innsats for seksuell helse, sosial rettferdighet og menneskerettigheter høster fortsatt frukter verden over. Vi ønsker å la hennes historie inspirere. 

Kvinner som Elise Ottesen Jensen har bidratt til at Norge og Skandinavia var de første i verden som inkluderte seksualitetsundervisning i pensum for grunnskolen.

Jeg drømmer om den dagen alle barn som blir satt til verden er ønsket, alle menn og kvinner er likeverdige, og seksualiteten er et uttrykk for kjærlighet, nytelse og ømhet.

Elise Ottesen-Jensen

I 2023 er det 50 år siden hennes død. Hennes engasjement resulterte i opprettelsen av både RFSU (Riksförbundet for seksualupplysning) i Sverige og den største globale føderasjonen på feltet, International Planned Parenthood Federation (IPPF), hvor Sex og Politikk er medlem. 

Konferansen blir todelt:  

Første del har et historisk og politisk blikk på seksuell helse og seksualitetsundervisning.  

Del to setter dagens seksualitetsundervisere, lærere og helsesykepleiere, i sentrum med inspirasjon og tips til hvordan snakke om seksualitet i dagens klasserom.  

Konferansen er gratis, men krever påmelding.

Program 

DEL 1

8.30-09:00: Registrering  

09.00-09.15: Åpning av konferansen v/ordfører Stanley Wirak. 

09.15-10.00: «Hvem var Elise Ottesen Jensen?» ved Gro Persson, byantikvar fra Sandnes Kommune.  

Kortfilm om Elise Ottesen Jensen laget for anledningen. 

10.00-10.10: Pause  

10.10-11.00: «Seksualitetsundervisning i Ottars tid og nå – hvor progressiv var hun egentlig?»  

Panelsamtale ledet av daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen med følgende paneldeltakere;  

Carl Osvald, kommunikasjonssjef RFSU, helsesykepleier og sexologisk rådgiver Hilde Egenæs fra Sandnes kommune, samt Arne Backer Grønningsæter, Ottars grandnevø og en representant for IPPF.  

11.00-11.10: Pause 

11.10-12.00: «Fremtidens utfordringer – flerkulturell seksuell helse», presentasjon ved Linda Noor, daglig leder i Minotenk.

 

DEL 2

12.00-12.45: Lunsj for de som har vært på del 1 og skal være med på del 2. Registrering for nye deltakere til del 2. 

12.45-12.50: Velkommen til del 2 , ved Tor-Hugne Olsen, daglig leder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk.  

12.50-13.30: «Seksualitetsundervisning tilpasset LK20 – hva slags tilbud har lærere av ressurser? Og lærerens beste tips!», ved Kjersti Augland, assisterende daglig leder i Sex og Politikk

13.30-13.40: Pause 

13.40-14.30: «Å snakke om seksuell kommunikasjon, grenser og samtykke i klasserommet.» Ved Margrete Wiede Aasland.

14.30-14.40: Pause  

14:40-15.30: «Det er lov å tråkke i salaten – hvordan møte utfordrende spørsmål og dilemmaer i klasserommet?» Panel ledet av Ibrahim Mursal, rådgiver i Sex og Politikk med følgende paneldeltakere: Oda Ellersten, Elevorganisasjonen Rogaland og Ingvild Vagle Sundby, helsesykepleier ved ungdomsskole og HFU  

MELD DEG PÅ I DAG!