Konferanse: Seksualitetsundervisning for alle som jobber med barn

Konferanse: Seksualitetsundervisning for alle som jobber med barn

nov
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo -

Hvordan bruke positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep?

Sex og Politikk er med støtte fra Helsedirektoratet inne i sitt andre år med prosjektet «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep».

Prosjektet er i utgangspunktet rettet inn mot barnehagelærer-studenter, men kan med fordel inkludere alle som jobber med barn, spesielt med mindre og utsatte barn.

Leder for prosjektet er Margrete Wiede Aasland, som blant annet har gitt ut flere bøker om barna og deres seksualitet. I prosjektperioden reiser Aasland ut til undervisningsinstitusjoner og gjennomfører et todagers kursopplegg, der elevene i forkant har gjennomgått ti korte tekster og refleksjonsoppgaver for å stille forberedt til kurset.

En viktig del av prosjektet har vært å forankre opplegget i pensum hos de enkelte undervisningsstedene, og en av forutsetningene for å arrangere kurset har vært at studentenes lærere også har vært tilstede på kurset.

  • Ønsker du å vite mer om selve kursopplegget, eventuelt arrangere kurset på ditt undervisningssted, ta kontakt med oss via dette skjemaet.

30. november arrangerer Sex og Politikk en egen dagskonferanse som både byr på spennende forelesere, men også konkrete resultater og tilbakemeldinger fra prosjektet.

Konferansen er først og fremst rettet mot fagansvarlige og lærere ved undervisningsinstitusjoner som underviser barnehagelærerstudenter eller andre som skal jobbe med mindre og utsatte barn, samt at personer som allerede er utdannet eller som er under utdannelse og som jobber eller skal jobbe med mindre eller utsatte barn er velkomne til å delta.

Konferansen arrangeres på Litteraturhuset i Oslo, den er gratis, men den krever påmelding.