Konferanse: Seksualitetsundervisning for alle som jobber med barn

Konferanse: Seksualitetsundervisning for alle som jobber med barn

nov
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo -

Det er noe som heter at det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, men de som skal bygge barna trenger det rette verktøyet.

Sex og Politikk har i samarbeid med spesialist i klinisk sexologi Margrete Wiede Aasland og med finansiering fra Helsedirektoratet ledet prosjektet «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og overgrep».

Hovedformålet med prosjektet er å skolere og gi trygghet til fremtidige barnehageskolelærere til å bruke kunnskap og kompetanse til å se og motarbeide incest og seksuelle overgrep blant barn i barnehagen. Det er lagt opp et eget undervisningsopplegg over to dager, med forberedende tekster og undersøkelse for barnehagelærere og andre som jobber med barn. Dette opplegget er nå prøvd ut på en rekke undervisningssteder rundt om i Norge med gode resultater.

Nå inviterer vi alle som jobber med barnehagelærer-utdannelse til en dagskonferanse der opplegget blir presentert, samt at velrennomerte fagfolk som Anna Louise Kirkengen, Atle Austad og Margrethe Wiede Aasland deler sin kunnskap og erfaringer.

Se programmet for konferansen nedenfor. Konferansen finner sted torsdag 30. november, kl. 9:00 – 14.30 på Litteraturhuset i Oslo. Det er også mulig å følge konferansen digitalt.

Konferansen er gratis, men man må melde seg på.

Program og foredragsholdere:

9:00 Åpning av konferansen

09:15 Anna Louise Kirkengen (2×45 minutter)
Anna Luise Kirkengen er professor II i samfunnsmedisin ved NTNU og Universitetet i Tromsø, og forsker ved Akershus universitetssykehus. Hun er dr. med. fra 1998 med en avhandling om helseproblemer i voksenlivet som følge av krenkelses-erfaringer i barndommen.
Doktoravhandlingen hadde tittelen «Embodiment of sexual boundary violation in childhood», og ble i 2001 utgitt som bok av Kluwer Academic Publishers i 2001 med tittelen Inscribed Bodies.
Hun er legeutdannet ved Universitetet i Hamburg og Universitetet i Oslo i 1971/1972, og var allmennlege i Oslo fra 1975 til 2005. Hun ble senere utnevnt til professor i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø og NTNU, og var parallelt seniorforsker ved Akershus universitetssykehus.

11:15 Atle Austad (45 minutter)
Atle Austad er psykologspsialist og spesialist i klinisk sexologi. Han har privat psykologpraksis og jobber nå og har i alle år siden 1995 jobbet i et faglig fellesskap med søkelys på terapi og seksualitet ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi.
Austad har jobbet som psykolog siden 1995, og har hovedsakelig jobbet med seksuelle problemer eller sexologi. Han har også jobbet mye med annen tematikk, såsom familier, barn og ungdom, samt vold og rusrelaterte problemer hos barn og voksne. Austad tar imot klienter i alle aldre, fra relativt unge barn (8 års alder) til voksne på over 80 år.

12.00 – 13.00 Lunsj

13:00 Tore Aasheim (30 minutter)
Tore Aasheim er seniorrådgiver hos Sex og Politikk og er prosjektansvarlig for «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep». Aasheim har primært bakgrunn fra media, og han har jobbet med seksuell helse og sexologi-relaterte prosjekter de siste 15 årene. Han er blant annet også ansvarlig for prosjektet «Eldre og seksuell helse» som er inne i sitt fjerde år. På konferansen legger Aasheim fram resultatene fra spørreundersøkelsene blant studentene som har vært med på prosjektet. Til nå har over 200 studenter deltatt i undersøkelsen.

13.45 Margrete Wiede Aasland (45 minutter)
Margrete Wiede Aasland arbeider ved Institutt for pedagogisk sexologi og terapi og ved Sexologisenteret i Oslo, og er spesialist i sexologisk rådgivning. Hun er terapeut, pedagog og spesialist i seksualitetsundervisning, og i tillegg veileder, foredragsholder og forfatter. Siden 1986 har hun arbeidet med temaet seksuelle overgrep og seksualitet. Aasland har i 11 år jobbet med mennesker som har begått seksuelle overgrep. Som terapeut tar hun imot mennesker med ulike seksuelle problemstillinger og livsutfordringer, og i sitt virke som foredragsholder snakker hun om seksualitet og seksuelle overgrep på alle livets områder og i alle aldre.
Wiede Aasland har vært prosjektleder for Sex og Politikks prosjekt «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep», og har reist rundt og forelest på utvalgte undervisningssteder med barnehagelærerstudenter.

14:30 Avslutning

Sex og Politikk er med støtte fra Helsedirektoratet inne i sitt andre år med prosjektet «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep».

Prosjektet er i utgangspunktet rettet inn mot barnehagelærer-studenter, men kan med fordel inkludere alle som jobber med barn, spesielt med mindre og utsatte barn.