Inkluderende 8. mars på Eidsvolls plass

Inkluderende 8. mars på Eidsvolls plass

mar
Eidsvolls plass -

Inkluderende Feminisme-Initiativet inviterer til inkluderende 8. mars på Eidsvolls plass! Dette arrangementet er separat fra det som foregår på Youngstorget.

Velkommen til en inkluderende 8. mars!

Alle kjønn er hjertelig velkomne så lenge dere vil være med i kampen for feminisme og likestilling, tar avstand fra rasisme, transfobi, homofobi, fascisme og funkofobi, og respekterer og aksepterer alle seksuelle orienteringer, alle typer kropper og alle samtykkende voksnes utøvelse av sin seksualitet!

Arrangementet starter kl 19:00 med appeller, og vi vil så gå en alternativ rute i tog.

Vi har søkt om tegnspråktolk, og håper det blir innvilget. Mer informasjon kommer.

Ta kontakt på inkluderendefeminisme@gmail.com for spørsmål, forslag til appellanter og innslag, og hvis din organisasjon ønsker å tilslutte seg.

Vi trenger også frivillige til å være vakter på Eidsvolls plass.

Få oppdatert info så fort den kommer via Facebook arrangementet. Klikk her.