Arendalsuka: Hvordan kan seksualitets-undervisning sikre at minoriteter får god og relevant informasjon?

Arendalsuka: Hvordan kan seksualitets-undervisning sikre at minoriteter får god og relevant informasjon?

aug
Arendal kino -

Nasjonalt SRHR-nettverk jobber blant annet for å bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper. Under fire arrangementer på Arendalsuka vil vi diskutere tiltak for å sikre at minoriteter inkluderes i arbeid for seksuell helse.

Dette arrangementet vil ha fokus på seksualitetsundervisning i et livsløpsperspektiv, og vi spør:

Hvordan kan seksualitetsundervisning sikre at minoriteter får god og relevant informasjon?

Bidragsytere (oppdateres løpende):

  • Sex og samfunn
  • Sex og Politikk
  • MSO Oslo


I etterkant av arrangementet vil vi invitere til en politisk debatt med tittelen «Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for seksuell helse?»

Bakgrunn: Nasjonalt SRHR-nettverk mener at alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe forebyggende. Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene.