Gender backlash i en urolig tid

Gender backlash i en urolig tid

aug
Arendalsuka: Clarion Hotel Tyholmen -

De siste årene har vært preget av økt polarisering mellom de som fremmer SRHR og de som motarbeider dem. Hva kan Norge bidra med?

De siste 30 årene har vi sett fremgang på flere områder innenfor  seksuell og reproduktiv  helse og rettigheter (SRHR). Det har vært en liberalisering av abortlovgivning i over 60 land. I 37 land kan personer av samme kjønn gifte seg. Land som kriminaliserer LHBTQI+ personer er redusert fra over 100 land i 1994 til 65 i dag.  

Denne fremgangen er imidlertid ikke lineær.  De siste årene har vært preget av økt polarisering mellom de som fremmer SRHR og de som motarbeider dem. Globalt er vi vitne til en økende motstand mot likestilling, jenters, kvinners og LHBTQI+-personers rettigheter generelt og SRHR spesielt. Fundamentalistiske, konservative og antidemokratiske grupper og regjeringer bruker religion, kultur og tradisjon som verktøy for å motvirke fremgang av menneskerettigheter og likestilling. Spesielt har retten til seksualitetsundervisning, prevensjon og selvbestemt abort vært gjenstand for tilbakeslag.  

Vi har også sett særlig målrettet begrensing av barn og unges rettigheter, gjennom restriktive lovverk, begrensing av barn og unges tilgang til informasjon om SRHR og tilgang til alderstilpassede og inkluderende helsetjenester. Dette har alvorlige konsekvenser for barn og unges rett og mulighet til å bestemme over egen kropp og leder til økt fare for utfordringer relatert til seksuell og reproduktiv helse, tidlig graviditet og barneekteskap.  

Vi mener at vi må møte dette tilbakeslaget med å utfordre patriarkalske og andre maktstrukturer, og fremme kjønnsrettferdighet gjennom tiltak på flere nivåer; internasjonalt, nasjonalt og på individ nivå.  

Dette tilbakeslaget skjer samtidig som vi ser store ettervirkninger av pandemien, økende fattigdom, økonomiske nedgangstider, klimakrise og krig i Europa. Verden står overfor mange kriser som krever vår oppmerksomhet. Bidrar dette til at vi ikke klarer å adressere dette tilbakeslaget på en smart måte?  

Målsetning:  

Adressere tilbakeslaget mot kjønnsprogressiv politikk basert på erfaringene og perspektivet til paneldeltakerne.  Vi vil:   

  1. Vise fremgang og utfordringer i verden for realisering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) 
  2.  Diskutere hvordan vi kan fremme kjønnsrettferdighet og SRHR i en stadig mer polarisert verden med push backs til progressiv politikk. 
  3.  Utfordre norske politikere på hva Norge kan bidra med til å motvirke tilbakeslag og styrke SRHR fremover.  

Arrangører:

Norwegian Church Aid, Sex og Politikk, Redd Barna, Norge, Plan International, Norge, Amnesty International, Norge.

Medvirkende:

Bjørg Sandkjær (TBC), Statskeretær, Utenriksdepartmentet, Pernille Fenger (TBC), Direktør, UNFPA Geneve, Åse Kristin Ask Bakke (TBC), Politiker, Arbeiderpartiet, Sandra Bruflot (TBC), Politiker, Høyre, Grunde Almeland (TBC), Politiker, Venstre, Ingrid Fiskaa (TBC), Politiker, SV