Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

sep
Internett/elektronisk kampanje

Verdens prevensjonsdag 26. september er VÅR DAG.

Sex og Politikk har valgt å markere kjernedagen for foreningens arbeid og engasjement de siste 50+ år – Verdens prevensjonsdag 26. september. I samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, nettverk og fagmiljøer i inn-og-utland, vil vi ha arrangement om viktigheten av prevensjon i et livsløpsperspektiv.

For «Vår dag», lanserer Sex og Politikks en underskriftskampanje for å fjerne den nedre aldergrensen i statens bidragsordning for prevensjon i hele landet. Sex og Politikk ønsker å starte en frivillighetsdugnad blant alle medlemmer, medlemsorganisasjoner og aktivister i Norge, for å gi alle en mulighet til å være en aktivist, om det så er ved å dele kampanjen eller underskrive den.

Signer oppropet hvis du er enig i at ungdom under 16 i hele Norge også skal bli inkludert i statens bidragsordning for prevensjon!