Dialog om seksuelle overgrep

Dialog om seksuelle overgrep

sep
Trondheim Senter mot seksuelle overgrep, Parkveien 17, Trondheim -

Under Pride festivalen er SNU med på et arrangement på NOK Trondheim Senter mot seksuelle overgrep.

På dette arrangementet snakker NOK. Trondheim om hvorfor seksuelle overgrep rammer og påvirker LGBTQIA+ personer, og hvordan Nok. Trondheim kan sikre at tilbudet er inkluderende.

Det inviteres til foredrag og workshop, der det informeres om NOK. Trondheim, hvem de er og hva de gjør, samtidig som det også legges opp til en dialog med alle som kommer, utveksling av erfaringer og ideer, og forhåpentligvis lærer man mye av hverandre.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!