Den store utviklingsdebatten 2024

Den store utviklingsdebatten 2024

aug
Arendalsuka: Bærekraftscenen -

I en stadig mer urolig verden har internasjonale spørsmål fått økt oppmerksomhet og blitt en viktigere sak for store deler av befolkningen. Samtidig er ikke utviklingspolitikk et felt som alltid får like stor oppmerksomhet.

I Den store utviklingsdebatten 2024 setter vi fokus på de ulike partiene sin helhetlige politikk, og utviklingspolitiske prioriteringer i arbeidet med sine partiprogram fram mot valget i 2025. Hvilke områder innen utviklingsfeltet vil de ulike partiene prioritere? Hvordan vil de andre områdene i partiprogrammet henge sammen med global utvikling og rettferdighet?  

Arrangører:

ADRA Norge, Attac Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA), Caritas, Changemaker, Debt Justice Norway, Digni, Fellesrådet for Afrika, FOKUS, FORUT, Forum for utvikling og miljø (ForUM), FN-Sambandet, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, LHL Internasjonal, Mellomkirkelig råd, Norges Vel, Plan International Norge, Redd Barna, Røde Kors, SAIH, Sex & Politikk, Spire, UNICEF Norge, WWF Verdens naturfond, Strømmestiftelsen, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), CARE Norge, Norges Kristne Råd, Misjonsalliansen

Medvirkende:

Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister, Senterpartiet, Espen Barth Eide, Utenriksminister, Arbeiderpartiet, Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant, Høyre, Audun Herning, Partisekretær, SV, Lan Marie Berg, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne, Anne Håskoll-Haugen, Journalist og debattleder.