Den internasjonale dagen for trygg abort – med et afrikablikk

Den internasjonale dagen for trygg abort – med et afrikablikk

sep
Deichman Bjørvika -

Hva kan norsk politikk lære fra Etiopia og Zambia, og hvordan kan erfaringer herfra bidra til konkrete, godt finansierte og effektive tiltak i den kommende Afrika-strategien?

Tilgang til trygg og lovlig abort er en sentral del av retten til helse og en rekke andre menneskerettigheter. Global statistikk viser en positiv utvikling, spesielt at færre gravide dør som følge av utrygge aborter på verdensbasis.

Likevel – svangerskap er fremdeles risikofylt og dødelig for altfor mange. Vi vil markere Den internasjonale dagen for trygg abort med et Afrikablikk. I følge forskningsinstituttet Guttmacher Institute, er hele 77% av abortene som utføres i Afrika utrygge. Til sammenligning er det globale gjennomsnittet 45%. I Afrika sør for Sahara var svangerskapsrelatert dødelighet, som følge av utrygge aborter, så høy som 185 per 100 000 graviditeter i 2019.

Regjeringen skal utarbeide ny Afrika-strategi. Det er viktig at denne strategien konkretiserer norske myndigheters globale engasjement for seksuell og reproduktive helse og rettigheter I en afrikansk kontekst.

Vår markering av Den internasjonale dagen for trygge aborter vil ha fokus på erfaringer fra Etiopia og Zambia. I Etiopia dør nå færre av svangerskapsrelaterte årsaker og i Zambia har de et lovverk som gir kvinner og transmenn større muligheter til å avslutte et uønsket svangerskap. Hva kan norsk politikk lære fra disse landene og hvordan kan erfaringer fra Etiopia og Zambia bidra til konkrete, godt finansierte og effektive tiltak i den kommende Afrika-strategien?

Program:

  • 17:00 Velkommen ved Berit Austveg, leder av Sex og Politikks abortutvalg,  
  • 17:10: Erfaringer fra Etiopia, av Emily McLean, doktorgradsstipendiat ved Bergen senter for etikk og prioriteringer (BCEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
  • 17:25 Erfaringer fra Zambia, av Marte E. Haaland, forsker ved Universitetet i Bergen. Hun har en doktorgrad i medisinsk antropologi og har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og globalt. 
  • 17:40 Videohilsen fra Family Planning Association of Malawi (FPAM) (TBC) 
  • 17:50 Panelsamtale med Statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp), Joar Svanemyr (Fokus), Emily McLean og Marte E. Haaland om norsk politikk for seksuelle rettigheter på det afrikanske kontinentet. Samtalen vil bli ledet av Kjersti Augland (Sex og Politikk).
  • 18:20 Takk for i dag  

Påmeldingsskjema finner du her.