Årsmøteseminar: Retten til abort – hva kan vi lære fra WHOs retningslinjer?

Årsmøteseminar: Retten til abort – hva kan vi lære fra WHOs retningslinjer?

mai
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, Oslo -

Sex og Politikk inviterer alle medlemmer til seminar før årsmøtet 2023 på Litteraturhuset i Oslo den 30. mai.

Hjertelig velkommen til Sex og Politikks årsmøte og seminar!

Bela Ganatra og Antonella Lavelanet WHO vil snakke om WHOs retningslinjer for abort og forskningen som ligger bak disse anbefalingene. Dette er kunnskap som er viktig også for norsk abortlovgiving. I desember i år vil Regjeringens abortutvalg komme med anbefalinger til dagens abortlov. Det er viktig at dette arbeidet reflekterer WHOs retningslinjer.

Verdens helseorganisasjon retningslinjer for abort oppfordrer alle land til å ta utgangspunkt i disse for å sikre trygge aborter. Et viktig prinsipp er at abortomsorg følger prinsippet om laveste, effektive omsorgsnivå (LEON). Det er alle kvinners og transmenns rett til selvbestemmelse som ligger til grunn for disse retningslinjene. WHO anbefaler at det ikke fastsettelse av øvrig tidsgrense for abort. WHO fremhever også viktigheten av ny teknologi og nye muligheter innen telemedisin.

Program

15:00 Velkommen ved Sex og Politikk
15:05 Bela Ganatra og Antonella Lavelanet, WHO, om WHOs retningslinjer om abort (digitalt)
15:40 Panelsamtale med Berit Austveg, Cathrine Linn Kristiansen, Hanne Beth Borge og Britt Ingjerd Nesheim
16:00 Panelet i samtale med publikum

16:20 Avsluttende kommentar ved styreleder i Stortingets SRHR-nettverk Maren Grøthe (Sp)
16:25 Takk for i dag

(Årsmøtet fortsetter klokken 17.00)

Meld deg på via lenken til påmeldingskjemaet:

Påmeldingsskjema