Arendalsuka 2022: SRHR i FNs bærekraftsmål og samisk tilrettelegging

Arendalsuka 2022: SRHR i FNs bærekraftsmål og samisk tilrettelegging

aug
Eureka kompetanse, Kursrom 1, Arendal -

Hvordan undervise om FNs bærekraftsmål og seksuelle rettigheter på samisk i en og samme skoletime? – Sex og Politikk har tatt utfordringen!  

Klikk her for å strømme arrangementet.

FNs bærekraftsmål/ON guoddevašvuođa mihttomearit dreier seg om veldig mye mer enn klima og utslippskvoter. Det handler også om utdanning, helse og likestilling. Det innbefatter seksualitetsundervisning, seksuell helse og rettigheter, samt arbeid med kjønn og likestilling. Alt dette er temaer foreningen Sex og Politikk brenner for å påvirke i positiv retning. 

Norge skal levere på bærekraftsmålene innen 2030. Da har vi det travelt! Og resultatene er viktige for oppvoksende generasjon. For å skape engasjement og kunnskap om disse globale forpliktelsene blant unge, har vi laget et gratis undervisningsmateriell med tittelen «Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning!». Fra høsten 2022 vil det også finnes på samisk. I Arendal vil vi sette søkelys på hvorfor dette er viktig og bra.    

  

PROGRAM  

13.00-13.05: Ønske velkommen og introdusere panelet  

13.05- 13.15: Sex og Politikk presenterer arbeidet med FNs bærekraftsmål og materiell til skolene, inkludert samisk tilrettelegging   

13.15-13.40: Paneldeltakerne samtaler om nytten av bærekraftsmålene for arbeidet med menneskerettigheter inn mot barn og unge og skoleverket.   

13.40-45: Avslutning ved ordstyrer og joik ved Sola Sollaug Sárgon, rådgiver seksuell helse samisk i Sex og Politikk.

Ordstyrer:  

Tor-Hugne Olsen, daglig leder I Sex og Politikk 

I panelet:  

  • Silje Muotka, Sametingspresident 
  • June Sommer Strask, forfatter og foredragsholder 
  • Sollaug Sárgon, pedagog og forfatter 

Noen samtalepunkter:   

  • Hvordan kan de ulike institusjonene og organisasjonene bidra med å formidle FNs bærekraftsmål 3 (god helse), 4 (god utdanning) og 5 (likestilling mellom kjønnene)?  
  • I Norge har vi urfolk, samer. Norge har gjennomført lovgivning og ratifisert internasjonale konvensjoner. Noen av eksemplene på dette er ILO-konvensjonen 169, Grunnloven §108, Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven), Lov om språk (språklova) og Opplæringsloven §§6- 2, 6-3,6-4. Dette må også gjelde arbeidet med bærekraftsmålene. Hvordan kan vi i fellesskap sørge for at det skjer i praksis?   

 Velkommen!