Arendalsuka 2022: Klima + utvikling = sant? / Sofasamtale med klima- og miljøministeren og utviklingsministeren

Arendalsuka 2022: Klima + utvikling = sant? / Sofasamtale med klima- og miljøministeren og utviklingsministeren

aug
Arendalsuka -

I Hurdalsplattformen står det at «klima- og utviklingspolitikken skal forenes». Under “Den store utviklingsdebatten” søker et bredt spekter av utviklings- og miljøorganisasjoner å bedre forstå hva denne formuleringen innebærer. Velkommen til sofasamtale med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)!

Før sofasamtalen vil Carin Smaller, forsker og medforfatter til rapporten Ceres2030, og Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø, UiO og leder for The Oslo SDG Initiative, holde korte innledninger om utfordringer med å kombinere klima- og utviklingspolitikken.

Etter at den nye regjeringen tiltrådte har det kommet en lovnad om å doble klimainnsatsen fra 7 til 14 milliarder. Samtidig har det kommet tvetydige signaler om innretningen på den doblede klimafinansieringen opp mot bistandsprosenten. Vil for eksempel regjeringen at lån skal telle som klimafinansiering? I lys av IPCC-rapporten som kom tidligere i år, og at klima er en såpass stor driver av fattigdom, er det mye å tjene på å se klima og utvikling i sammenheng.

Samtidig viser også en kartlegging foretatt av Norad i 2021 at Norge er helt på topp i å bruke bistandskroner på globale fellesgoder. Hva betyr dette for fremtidig bistand? Hvordan kan Norge møte sine forpliktelser for økt klimafinansiering uten å undergrave andre utviklingspolitiske prioriteringer? Det nye klimainvesteringsfondet gir også Norfund et annet mandat enn fattigdomsbekjempelse innrettet via næringsutvikling i utviklingsland. Hva blir rollen til privat kapital, og forholdet mellom investeringsorientert bistand og gavebistand?

Den store utviklingsdebatten er utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement på Arendalsuka. Arrangementet vil streames.

Arrangører:

 • Forum for utvikling og miljø (ForUM)
 • Redd Barna
 • Norsk Folkehjelp
 • Regnskogfondet
 • Naturvernforbundet
 • Utviklingsfondet
 • Spire
 • SAIH
 • SLUG – nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
 • KFUK-KFUM Global
 • SOS-Barnebyer
 • Norges Røde Kors
 • Digni
 • FORUT
 • Sex og Politikk
 • Atlas-alliansen
 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
 • Plan International Norge
 • Framtiden i våre hender
 • ZERO
 • WWF Verdens naturfond
 • Norges Kristne Råd
 • Changemaker
 • ADRA Norge
 • Norges Vel
 • Kirkens Nødhjelp
 • Strømmestiftelsen
 • Caritas Norge
 • Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • UNICEF Norge
 • FN-sambandet
 • CARE