Arendalsuka 2022: Digitale krenkelser – vold i et teknologisk samfunn.

Arendalsuka 2022: Digitale krenkelser – vold i et teknologisk samfunn.

aug
Samfunnsteltet, Arendal

Digitale krenkelser – vold i et teknologisk samfunn . Hvordan kan vi forebygge vold og krenkelser i 2022?

Rød knapp-alliansen inviterer til panelsamtale ledet av Tone Foss Aspevoll fra Agenda Rådgivning i samtale med representanter fra aktuelle fagfelt.

Hva handler digitale krenkelser og vold, om? Hvorfor hetses ofrene? Lever vi i et samfunn der vi ser på ydmykelse som underholdning? Hva gjør offerhets med vår forestilling om Norge som et likestilt og rettferdig samfunn? Hvordan kan vi hindre digitale krenkelser og vold? Hvilke holdnings- og lovendringer trengs for å forebygge denne formen for vold?

I panelsamtalen stiller:

  • Vilde Senje (Sex & Politikk)
  • Heine Steinkopf (RVTS sør)
  • Thea Austgulen (JURK)
  • Christoffer Saur Svenningsen (Kripos)