Internasjonalt SRHR-nettverk

Internasjonalt SRHR-nettverk

Med entydig fokus på globale utfordringer.

Det internasjonale nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er et nettverk av norske organisasjoner og enkeltmedlemmer, med formål å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Nettverket har et entydig fokus på globale utfordringer.

SRHR-nettverket er et åpent nettverk av organisasjoner og personer som deltar i kraft av sin faglige stilling i akademia, frivillige- og humanitære organisasjoner, eller i kraft av sin personlige kunnskap og kompetanse om globale utfordringer knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Medlemmene velger en kjernegruppe, som fortiden er FOKUS, Kirkens Nødhjelp, Plan Norge, Redd Barna og Sex og Politikk.

Følgende organisasjoner er medlem av nettverket:

 • Amnesty International Norge
 • Care
 • Changemaker
 • FOKUS
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)
 • KFUK-KFUM Global
 • Kirkens Nødhjelp
 • Kvinnefronten
 • Norske kvinners sanitetsforening (NKS)
 • Plan Norge
 • Plan URO
 • Redd Barna
 • SAIH
 • Sex og Politikk
 • Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU)

Sex og Politikk koordinerer SRHR-nettverket. Ønsker du og bli medlem eller har andre spørsmål ta kontakt med Ingeborg Skov Høye.

SRHR-nettverkets politiske innspill

16. oktober 2022 Det internasjonale SRHR-nettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2022-2023)

1.juli 2022: SRHR-nettverket og Skadelige skikker-nettverkets innspill til ny Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken

17.januar 2022: SRHR-nettverket og nettverket mot skadelige skikkers innspill i anledning innspillsmøte med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

22. oktober 2021: SRHR-nettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2021–2022)

31. mai 2021: SRHR-nettverket og CSE-konsortiets innspill til Norges forpliktelser til Generation Equality Forum

15. mars 2021: Innspill fra SRHR-nettverket i anledning Budsjettkonferansen 16.-18.mars 2021 

15. oktober 2020: Innspill fra SRHR-nettverket til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1S (2020-2021)

29. oktober 2019: Innspill fra det nasjonale og det internasjonale SRHR-nettverket i Norge, til Nairobi Summit 2019

27. mai 2019: Erfaringer og innspill fra SRHR-nettverket til Utviklingsministeren: Hvordan kan vi sammen jobbe for å styrke seksuelle og reproduktive rettigheter for alle internasjonalt 

10. oktober 2019: Innspill fra SRHR-nettverket til Utenriksdepartementet til Prop. 1 S (2019)

30. januar 2018: Innspill fra SRHR-nettverket til Humanitær strategi for Norge

26. oktober 2017: Innspill fra SRHR-nettverket til Utenriksdepartementet Prop. 1 S (2018) 

13. mars 2017: Innspill fra SRHR-nettverket i forbindelse med Budsjettkonferansen 2017

20. februar 2017: Opprop fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Norge må øke sitt bidrag til SRHR for å motvirke konsekvensene av The Mexico City Policy

27. oktober 2016: Innspill fra SRHR-nettverket til Utenriksdepartementet Prop. 1 S (2017)

17. oktober 2014: Innspill SRHR-nettverket Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2015)