Oppføringer av Tiril Stenhammer

Ledig stilling: Sex og Politikk søker rådgiver/teamleder for vårt internasjonale arbeid

Sex og Politikk søker en vikar til å lede vårt internasjonale pådriverarbeid for det neste året. Har du kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter, utviklingspolitikk, erfaring fra pådriverarbeid og evner til å lede et lite team kan du være den vi leter etter. Sex og Politikk er en ideell medlemsorganisasjon i vekst som arbeider for å […]

Et enormt tilbakeslag for abortrettigheter i USA

Det anslås at minst 40 millioner kvinner og jenter i reproduktiv alder med dette vil stå i fare for å miste tilgangen til trygg og lovlig abort. Amerikansk høyesterett fjernet natt til fredag norsk tid, nesten 50 år med grunnlovsbeskyttet rett til abort i hele USA. Det er nå opp til hver enkelt stat å […]

Roser SV for å ha tatt kampen for bistands-Norge

Sex og Politikk takker SV for å forsvare seksualitetsundervisning i bistandsbudsjettet! Sex og Politikk er glade for at bistandskuttene til likestilling, sivilt samfunn, menneskerettigheter, og særlig kuttene Støre-regjeringa hadde foreslått til seksuelle rettigheter, reverseres i avtalen regjeringspartiene har inngått med SV idag. – Vi er særlig glade for at satsingen på 50 millioner til seksualitetsundervisning […]

Sex og Politikks innspill til mannsutvalgets mandat 

Sex og Politikk ønsker regjeringens mannsutvalg velkommen. Og vi takker for muligheten for å komme med innspill til utvalgets mandat.   Foreningen Sex og Politikk er en ideell og politisk og religiøst uavhengig organisasjon som jobber med å fremme og styrke seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet […]

Sex uten samtykke er voldtekt

Foreningen Sex og Politikk som blant annet er sekretariat for Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), flagger nå sitt syn i debatten omkring en samtykkebasert voldtektsbestemmelse / samtykkelov. I forbindelse med sitt årsmøte 2. juni vedtok Sex og Politikk følgende uttalelse om samtykkebasert voldtektsbestemmelse: Sex og Politikk ønsker en samtykkebestemmelse i […]

Fagpartner i utviklingen av Pride-verden i MinecraftEducation

Norsk skeiv historie i Minecraft-format! Sex og Politikk har vært fagpartner i utviklingen av en Pride-verden i MinecraftEducation.   I dag får skoleelever i hele landet mulighet til å utforske en helt ny Minecraft-verden, der skeive aktivister forteller dem om arbeidet for skeives rettigheter i Norge.  Sex og Politikk har sammen med Microsoft Norge og Skogliv utviklet læringsressurser til grunnskole og videregående […]

Sex og Politikk nominerer Berit Austveg og Kristine Bjartnes til abortutvalget

Sex og Politikk har vært spesielt invitert til å bidra med forslag til Regjeringens abortutvalg. Vi har nominert Berit Austveg og Kristine Bjartnes.   Regjeringen skal oppnevne et offentlig utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har åpnet […]

Hva er Roe v. Wade?

Den 3. mai publiserte den amerikanske avisen Politico et lekket dokument fra høyesteretten i USA som tydet på at høyesteretten ville velte Roe v. Wade. Sex og Politikk forklarer hvorfor det nå stormer rundt abort i USA.   Hva er Roe v. Wade? Roe v. Wade er høyesterettsavgjørelsen fra 1973, som slår fast at å […]

Norge er i toppen av ILGA-Europe’s årlige regnbuekart

I dag, den 17. mai, markerer vi både grunnlovsdag og IDAHOBIT – den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi, intersexfobi og bifobi.   Den største europeiske LHBTI organisasjon – ILGA-Europe – lanserte den 12. mai Rainbow Europe Map & Index for 2022, som melder status for skeives rettigheter i Europa. Denne rapporten undersøker lov, politikk og […]