Kjersti Augland

Kjersti Augland

Stilling

Seniorrådgiver / Ass. daglig leder

Avdeling

Internasjonalt

Kontakt

+47 22 11 55 13Send e-post

Assisterende daglig leder

Ansvarsområder: Strategi, eldre og seksuell helse, politisk påvirkning, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i humanitære kriser, abort og hiv