Styret

Styret

Dette er styret i Sex og Politikk.

Leder:
Jon Lomøy
jlomoy@gmail.com

Nestleder:
Stephen Nadir Jørstad


Styremedlemmer:

Hildegunn Bomnes

Felix Volpe

Julie Karima Berg

Tora Toreng

Agnes Lenz Mathiasen (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU)

Varamedlemmer:

Astrid Renland (PION Norge)

Cecilie Kristoffersen


Styremedlemmer uten stemmerett:
Tiril Therese Stenhammer er de ansattes representant i styret.

Daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen, møter på styremøtene og er styrets sekretær. Du kan ta kontakt med Sex og Politikks styre ved å sende en e-post til styrets sekretær via e-postadresse torhugne@sexogpolitikk.no.